MEDIAKUTSU - Opiskelijoiden työelämätapahtuma, legendaarinen FBI-päivä Tampere-talolla 29.1.2019

Opiskelijoiden työelämätapahtuma FBI-päivä kokoaa Tampere-taloon biometsäteollisuuden nykyisiä ja tulevaisuuden ammattilaisia 29.1.2019. Yli 300 biometsäteollisuuden opiskelijaa ja yritysedustajaa kokoontuu jo 20. peräkkäisenä vuonna huippusuosittuun FBI (Forest Based Industries) -päivään.

Olet median edustajana tervetullut Puunjalostusinsinöörit ry:n järjestämään FBI-päivään 29.1.2019 Tampere-talolle klo 12.30 alkaen kuuntelemaan asiantuntijaluentoja sekä haastattelemaan yritysten edustajia ja opiskelijoita. FBI-päivän suunnittelussa ja toteutuksessa ovat olleet mukana myös TAMK:n Biotuote- ja Prosessitekniikan opiskelijoiden ainejärjestö Paperikerhon aktiiviset nuoret. Päivän ohjelma on liitteenä.

Teemana työskentely vieraassa kulttuurissa

Tämän vuoden FBI-päivän teema on ”Legal aliens – working in a foreign culture”, sillä kyky työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä on yhä merkityksellisempi työelämätaito nyt ja tulevaisuudessa. Päivän aikana kuullaan ja keskustellaan muun muassa monikansallisten liiketoimintaympäristöjen johtamisesta, kansainvälisissä projekteissa työskentelystä sekä harjoittelusta ulkomailla. Teeman mukaisesti FBI-päivän kielenä on perinteistä poiketen englanti.

Esiintyjinä ja asiantuntijakommentaattoreina paikalla muun muassa:

  • Martin á Porta, President and CEO, Pöyry Plc
  • Olli Ryymin, Senior Project Manager, Andritz
  • Jaakko Anttila, VP, Sales Operations, Metsä Fibre

Oleellinen osa FBI-päivää on iltapäivän yritysnäyttely, jossa yritykset esittelevät toimintaansa ja verkostoituvat tulevaisuuden nuorten ammattilaisten kanssa.

Vetovoimainen ala työllistää nuoria

Nuorten osaajien rekrytointi näyttelee merkittävää roolia FBI-päivässä. Alalla on vetovoimaa, joten FBI-päivä on oivallinen kohtaamisareena puunjalostusalan osaajille ja tästä osaamisesta kiinnostuneille. Moni biometsäteollisuuden yritys on jo käynnistänyt kesätyökampanjansa, jotka tarjoavat tuhansille nuorille aitiopaikan työelämään ja omien urasuunnitelmien selkiyttämiseen.

Lisätietoa, ilmoittautumiset ja haastattelupyynnöt 25.1. mennessä:
Puunjalostusinsinöörit ry, viestintä- ja markkinointikoordinaattori Johanna Vainiomäki, 040 418 9603, johanna.vainiomaki@puunjalostusinsinoorit.fi

 

Puunjalostusinsinöörit ry (PI) on jo 105 vuotta toiminut, 2600 biometsäteollisuuden ammattilaisen ja 47 yrityksen verkosto, jonka tarkoituksena on ammattilaisten osaamisen kehittäminen, biometsäteollisuuden uudistumisen tukeminen ja yhteisöllisyyden lujittaminen. www.puunjalostusinsinoorit.fi