Strategiatyötä koronapandemian keskellä

15.9.2020

Koronapandemia ei muuttanut strategian ydintä

Maaliskuussa 2020 kaikki normaali arki ja tehdyt suunnitelmat menivät uusiksi. Pandemiakevään keskellä PI:ssä käytiin pitkäntähtäimen strategiakeskustelua skenaariopohjaisesti, ja voidaan kysyä, miten päällemme vyörynyt koronatilanne lopulta vaikutti tulevaisuuskuvaamme ja ratkaisuihimme? Tulevaisuuden ennustamisessa on yleisenä haasteena, että ennustamisessa takerrutaan liikaa ajankohtaisiin asioihin: taantuvien näkymien keskellä myös tulevaisuus nähdään (yli)synkkänä, kun taas nousevan reaalitalouden keskellä ennustajaan iskee vauhtisokeus.

Koronan kaltaisen ns. mustan joutsenen eli mahdottomana pidetyn laajavaikutteisen asian tapahtuminen keskellä strategiatyötä pistää tulevaisuuden suunnittelijan todellakin koetukselle. Korostetusti juuri nyt globaaliin talouteen ja yhteiskuntiin iskenyt katastrofi ei saanut leimata liikaa strategia johtopäätöksiä, mutta toisaalta pandemian aiheuttamia systeemisiä muutoksia koskien vaikkapa digitalisaation nopeutumista, ei myöskään saanut jättää huomioimatta.

Lopputuloksena koronan suurimmat vaikutukset ovatkin strategian toteutuksen ja toimenpiteiden prioriteettien puolella, kun taas strategian varsinaiset pysyvämmät ydinviestit eivät koronan johdosta heilu.

Tulevaisuusorientoitunut ja osallistava strategiaprosessi

PI uudisti strategiatyössään visionsa, arvonsa ja määritteli uudelleen toimintansa tarkoituksen. Strategisten teemojen päivitystyöhön saimme kommentteja ja palautetta yli 500 PI:n jäseneltä ja hallinnon edustajalta. Ensimmäistä kertaa määriteltiin myös PI:n toiminnan tukipilarit ja niiden hyvät periaatteet. Strategiatyön yhteenveto on esitetty alla olevassa kuvassa.

PI:n päivitetty visio, teemme yhdessä puupohjaisen tulevaisuuden, tiivistää monta avainasiaa yhdistyksemme toiminnassa. PI on ammattilaisten ja metsäteollisuuden yritysten verkosto, ja haluamme toimia nimenomaan hyvässä yhteistyössä niin omien jäsentemme kuin sidosryhmien kanssa. Haluamme toimia aina luotettavasti, vastuullisesti, tehdä työtä alamme uudistumisen eteen ja uudistua itse jatkuvasti.  

Strategisten painopisteiden osalta PI:n toiminnan ytimessä ovat jatkossakin jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäminen sekä yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen edistäminen. Lisäksi yhdistys panostaa toiminnassaan alan vetovoiman parantamiseen ja innovaatioiden tukemiseen ja edistämiseen.

Ajankohtainen digitaalinen oppimisympäristö PI:n strategian toteutuksen kärkenä

Koronapandemiasta ei ollut vielä tietoakaan vuonna 2017, kun PI ja kustannusosakeyhtiö Paperi ja Puu Oy päättivät aloittaa kolmivuotisen kehitysprojektin uuden sukupolven digitaalisen oppimisympäristön rakentamiseksi. Yli 1500 asiantuntija-artikkelin digitaalinen oppimisympäristö ForestBioFacts valmistuu tänä syksynä erittäin ajankohtaisella hetkellä: niin korkeakouluissa kuin yrityksissä etäopiskelu ja -työskentely ovat ottaneet melkoisen digiloikan, ja tarve ajantasaiselle sähköiselle osaamista tukevalle aineistolle on suuri.

Vuonna 2017 tehdyn kaukonäköisen strategisen ratkaisun ja etenkin toteutushankkeen tarmokkaan projektitiimin, kattavan kumppaniverkoston ja yli 150 alamme asiantuntijan väsymättömän sisältötyön johdosta PI:llä on koronan jälkeisen maailman haasteiden vastaamiseen pian käytössään kokonaan uusi tehokas työkalu useiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Koronan esiin nostama digitaalisuus näkyy jatkossa muutoinkin PI:n arkitoiminnassa aiempaa enemmän. Myös perinteisten ajankohtaisseminaarien järjestämistä jatketaan, kun tämä on jälleen turvallista, mutta yleisesti seminaari- ja tapahtumatoimintaa, yhdistyksen hallintoa ja nuorten osaajien vetovoimatyötä hoidetaan jatkossa aiempaa digitaalisemmin.

Skenaariotutkimuksessa pyritään tunnistamaan ns. reimareita, indikaattoreita, jotka osoittavat tietyn tulevaisuudenkuvan toteutuvan. Korona tuo myös epävarmuutta ja isoja haasteita joillekin puutuotteille, mutta monien jäsenyritystemme hienot vastuulliset ratkaisut ja positiiviset konkreettiset esimerkit uusista innovaatioista ovat ensiluokkaisia reimareita sen puolesta, että kuljemme kohti PI:n visiota, puupohjaista tulevaisuutta.

Tervetuloa mukaan tälle matkalle – yhdessä PI:n kanssa!

Kirjoittaja

Antti Lindqvist, Toimitusjohtaja, Puunjalostusinsinöörit ry

TkT Antti Lindqvist aloitti PI:n toimitusjohtajana 1.9.2016. Aiemmin Antti on toiminut Stora Ensossa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä yhteensä yli 13 vuoden ajan, viimeisimpänä Biomaterials-divisioonassa johtajana vastuualueinaan investoinnit, operaatioiden kehittäminen ja riskien hallinta.