Innovaatiot

Biometsäteollisuus innovoi ja uudistuu jatkuvasti, ja on tehnyt näin aina. Vuonna 2013 PI julkaisi aktiivijäsenistä koostuneen innovaatioryhmän yhteenvedon viime vuosikymmenten merkittävimmistä tuote- ja teknologiainnovaatioista suomalaisessa metsäteollisuudessa.

Raportti: Yhteenveto innovaatioista sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuudessa

Kirjoittajat: Jouni Huuskonen, Jaakko Palsanen, Pentti Sierilä, Jan-Erik Levlin, Tuomo Niemi, Jorma Sundquist ja Ilkka Wartiovaara

Innovaatioraportti

 

INNOVAATIOT (Sisältö täydentyy pian)

Johdanto

Strategiat ja tavoiteohjelmat

1. Puunkäsittely

2. Sellun valmistus

3. Mekaanisen ja siistausmassan valmistus

4. Paperin ja kartongin valmistus

5. Päällystys ja jälkikäsittely

6. Paperin jalostus

7. Kemikaalit ja muut raaka-aineet

8. Mittaus- ja säätötekniikka

9. Sivutuotteet ja selluloosan jatkojalosteet

10. Energia

11. Ympäristönsuojelu

12. Metsäklusterin tutkimuslaitokset ja aktiviteetit

Oppilaitosten tutkimus ja aktiviteetit

Yhteenveto