Stipendit

PI myöntää jäsenilleen vuosittain noin 100 000 € arvosta stipendejä ja apurahoja perus- ja jatko-opintoihin, kansainvälistymiseen ja yrittäjille. Stipendihaut ovat kaksi kertaa vuodessa, loka- ja maaliskuussa.

Keväisin jaettavilla stipendeillä tuetaan opiskelijajäseniä metsäteollisuuden alan opinnoissa ja kannustetaan kansainvälistymiseen. Syksyisin myönnetään apurahoja jatko-opiskelijoille Suomessa tai ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja ammattitaidon kehittämiseen. Vuosittain jaetaan myös tunnustuspalkintoja ansiokkaille diplomi- ja väitöskirjatöille.

Stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja myönnetään vain PI:n jäsenille.

Kevään haku
15.3. 
mennessä!
Syksyn haku
15.10.
mennessä!

Stipendit ja apurahat

 

Käyttötarkoitus

Hakuaika 
päättyy

Suuruus

 

PI PostDoc -stipendi

Post doc -tutkimus 15.10. max 50 000 € lue lisää ja hae
Tutkimusapuraha Jatko-opintonnot 15.10. max. 5 000 € / hakija lue lisää ja hae
Opiskelijastipendi Perusopinnot 15.3. max. 10 000 € /hakija lue lisää ja hae

 

Tunnustuspalkinnot

 

Kriteerit

Hakuaika päättyy

Suuruus

 
Professori Niilo Rytin rahaston tunnustuspalkinto Myönnetään ansiokkaasta Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa paperitekniikkaan tehdystä väitöskirjasta. Myönnetään enintään kerran vuodessa.   5 000 € lue lisää
C. J. Janssonin palkinto Myönnetään alaan liittyvästä ansiokkaasta teknis-tieteellisestä artikkelista. Palkinto jaetaan yhdistykselle tulleiden ehdotusten perusteella. 15.3. 2 000 € lue lisää ja ehdota
Gullichsenin palkinto Myönnetään ansiokkaasta Johan Gullichsen .-kollokviossa pidetystä esitelmästä.   2 000 € lue lisää
Oivallisesti valmistuneen stipendi Myönnetään oivallisesti valmistuneille yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille (opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 4,0 ja diplomityön arvosana 4 tai 5). Huom! Stipendiä myönnettäessä huomioidaan sekä kandi-, että maisterivaiheen todistus. 15.3. enintään
5 000 €
lue lisää ja hae
Andritz Oy:n tunnustuspalkinto Myönnetään ansiokkaasta kuitujen valmistukseen tai muokkaukseen liittyvästä opinnäytetyöstä. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana. 15.3. 3 000 € lue lisää ja hae
Valmet Sustainable Pulping -tunnustuspalkinto Myönnetään ansiokkaasta opinnäytetyöstä, metsä- ja siihen liittyvän teollisuuden alalla. Opinnäytetyön aihealue voi liittyä: Kemiallisiin tai mekaanisiin puun kuidutusprosesseihin, kemiallisen puunjalostuksen sivuvirtoihin ja talteenottoprosesseihin, puupohjaisiin mikro- tai nanoselluprosesseihin tai edellä mainittujen prosessien käytännön sovelluksiin. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana. 15.10. 5 000 € lue lisää ja hae

 

Ansiomerkit ja kunniajäsenyys

 

Kriteerit

Myöntäminen

Kunniajäsenyys Yhdistyksen toimialan hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta työstä. Myönnetään vuosikokouksessa
Lampén-mitali Yhdistyksen toimialalla suoritetusta ansiokkaasta, laaja-alaisesta teknisestä ja tieteellisestä työstä Myönnetään vuosikokouksessa
Yhdistyksen ansioplaketti Yhdistyksen toimialalla suoritetusta ansiokkaasta työstä Myönnetään syyskokouksessa (Huom! Mikäli Lampén-mitalia ei jaeta, voidaan jakaa myös vuosikokouksessa)
Stenbäck -plaketti Yhdistyksen hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä Myönnetään syyskokouksessa

 

PI:n stipendirekisteriseloste / PI's scholarships' register description and privacy policy 

Kysy lisää