Stipendit

PI myöntää jäsenilleen vuosittain noin 100 000 € arvosta stipendejä ja apurahoja perus- ja jatko-opintoihin, kansainvälistymiseen ja yrittäjille. Stipendihaut ovat kaksi kertaa vuodessa, loka- ja maaliskuussa.

Keväisin jaettavilla stipendeillä tuetaan opiskelijajäseniä metsäteollisuuden alan opinnoissa ja kannustetaan kansainvälistymiseen. Syksyisin myönnetään apurahoja jatko-opiskelijoille Suomessa tai ulkomailla tapahtuvaan tutkimustyöhön ja ammattitaidon kehittämiseen. Vuosittain jaetaan myös tunnustuspalkintoja ansiokkaille diplomi- ja väitöskirjatöille.

Stipendejä, apurahoja ja tunnustuspalkintoja myönnetään vain PI:n jäsenille.

Kevään haku
15.3. 
mennessä!
Syksyn haku
15.10.
mennessä!

Stipendit ja apurahat

 

Käyttötarkoitus

Hakuaika 
päättyy

Suuruus

 

PI PostDoc -stipendi

Post doc -tutkimus 15.10. max 50 000 € lue lisää ja hae
Tutkimusapuraha Jatko-opintonnot 15.10. max. 5 000 € / hakija lue lisää ja hae
Opiskelijastipendi Perusopinnot 15.3. max. 3 000 € / hakija lue lisää ja hae
Puupohjaisen tulevaisuuden tekijä -stipendi Myönnetään aktiivisille tekijöille, jotka sanoillaan ja teoillaan motivoivat ja innostavat opiskelu- ja työyhteisönsä kollegoja. 15.3. / 15.10. 500 € / stipendin saaja lue lisää ja hae

 

Tunnustuspalkinnot

 

Kriteerit

Hakuaika päättyy

Suuruus

 
Niilo Rytin tunnustuspalkinto Myönnetään ansiokkaasta Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa paperi-, paperinjalostus- ja pakkaustekniikkaan liittyvästä väitöskirjasta   5 000 € lue lisää
Åbo Akademin luonnonmateriaalitekniikan tunnustuspalkinto

Palkinnon tarkoituksena on edistää luonnonmateriaalitekniikan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä tunnustuspalkinto ansiokkaasta Åbo Akademissa valmistuneesta diplomi-/maisterityöstä tai väitöskirjasta.

  5 000 € lue lisää
Oulun yliopiston biotuotetekniikan tunnustuspalkinto Palkinnon tarkoituksena on edistää biotuotetekniikan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä tunnustuspalkinto ansiokkaasta alaan liittyvästä Oulun yliopistossa valmistuneesta diplomityöstä tai väitöskirjasta.   5 000 € lue lisää
C. J. Janssonin palkinto Myönnetään alaan liittyvästä ansiokkaasta teknis-tieteellisestä artikkelista. Palkinto jaetaan yhdistykselle tulleiden ehdotusten perusteella. 15.3. 2 000 € lue lisää ja ehdota
Johan Gullichsen -palkinto Myönnetään Johan Gullichsen–kollokviossa tai jonkun muun kansainvälisen tutkijakonferenssin yhteydessä pidetystä ansiokkaasta esitelmästä.   3 000 € lue lisää
Oivallisesti valmistuneen stipendi Myönnetään oivallisesti valmistuneille yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Stipendi voidaan myöntää opiskelijalle, jonka päättötyön arvosana on 5, ja opintojen keskiarvo yli tai tasan 4,0. Stipendin suuruus AMK- tai YAMK -tutkinnosta on 3000 euroa ja kandi- ja maisteritutkinnosta (yhdessä) 5000 euroa. Yliopisto-opintojen osalta stipendiä myönnettäessä huomioidaan sekä kandi-, että maisterivaiheen todistus. 15.3.

enintään
3 000 -
5 000 €

lue lisää ja hae
Andritz Oy:n tunnustuspalkinto Myönnetään ansiokkaasta kuitujen valmistukseen tai muokkaukseen liittyvästä opinnäytetyöstä. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana. 15.3. 3 000 € lue lisää ja hae
Valmet Sustainable Pulping -tunnustuspalkinto Myönnetään ansiokkaasta opinnäytetyöstä, metsä- ja siihen liittyvän teollisuuden alalla. Opinnäytetyön aihealue voi liittyä: Kemiallisiin tai mekaanisiin puun kuidutusprosesseihin, kemiallisen puunjalostuksen sivuvirtoihin ja talteenottoprosesseihin, puupohjaisiin mikro- tai nanoselluprosesseihin tai edellä mainittujen prosessien käytännön sovelluksiin. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana. 15.10. 5 000 € lue lisää ja hae

 

Ansiomerkit ja kunniajäsenyys

 

Kriteerit

Myöntäminen

Kunniajäsenyys Yhdistyksen toimialan hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta työstä. Myönnetään vuosikokouksessa
Lampén-mitali Yhdistyksen toimialalla suoritetusta ansiokkaasta, laaja-alaisesta teknisestä ja tieteellisestä työstä Myönnetään vuosikokouksessa
Yhdistyksen ansioplaketti Yhdistyksen toimialalla suoritetusta ansiokkaasta työstä Myönnetään vuosikokouksessa tai syyskokouksessa 
Stenbäck -plaketti Yhdistyksen hyväksi tehdystä arvokkaasta työstä Myönnetään syyskokouksessa

 

PI:n stipendirekisteriseloste / PI's scholarships' register description and privacy policy 

Kysy lisää