Puunjalostusinsinöörit ry, PI - biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkosto

Biometsäteollisuuden ammattilaiset ja yritykset rakentavat vastuullista puupohjaista yhteiskuntaa uusimpia teknologioita hyödyntäen. Laajenevaan verkostoon kuuluu 2600 korkeakoulutettua ammattilaista ja noin 50 yritysjäsentä. Toiminnan tarkoituksena on kehittää puunjalostusosaamista, kasvattaa kiinnostusta alaan ja toimia kansainvälisenä suunnannäyttäjänä.

Biometsäteollisuuden ammattilaisten verkosto

Puunjalostusinsinöörit ry, PI, on biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkosto. Uusiutuvaa puuraaka-ainetta voidaan hyödyntää yhteiskunnallisesti jatkuvasti monipuolisemmin. Tekninen osaaminen on tärkeässä roolissa uusien teknologioiden ja tuotteiden kehittämisessä. Puunjalostusosaamisen lisäksi kemian- ja energiatekniikan osaamista tarvitaan uusien ratkaisujen synnyttämiseksi. Koska puusta voidaan teoriassa tehdä aivan samoja tuotteita kuin öljystäkin, tarvitaan jatkuvasti uutta osaamista, kaupallista näkökulmaa unohtamatta. Suurin osa jäsenistä on teknisesti korkeakoulutettuja, mutta toimintamme on avointa muillekin biometsäteollisuuden ammattilaisille.

PI yhdistää biometsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten verkoston osaamisen ja näkemykset ainutlaatuisella tavalla. Toimimme myös aktiivisesti yliopistojen ja muiden alan verkostojen kanssa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Nuorten innostaminen biometsäteollisuuden pariin sekä ammattilaisten osaamisen kehittäminen ovat painopisteenämme. Verkotamme opiskelijoita teollisuuden toimijoiden kanssa jo korkeakouluaikana, tarjoamme stipendejä ja mentorointia ja autamme (kesä)työpaikan hankkimisessa. Nuorille ammattilaisille tarjoamme jatkossa enemmän mahdollisuuksia alan yritysten näkökulmien hahmottamiseen. Ammattilaisten osaamisen ja verkostoitumisen tueksi järjestämme vuosittain kaksi seminaaripäivää. Lisäksi meillä on vapaa-ajan toimintaa kaikenikäisille aina opiskelijasta eläkeläisiin asti. PI:n matkassa osaaminen kehittyy ja näkökulmat avartuvat halki urapolun.

 

Kansainvälisesti arvostettu suunnannäyttäjä

PI:llä on hyvät kansainväliset kontaktit niin alan toimijoihin kuin sisaryhdistyksiinkin. Yhdistys edistää yritysten – myös pienten ja uusien – kansainvälistymistä toimimalla yhteistyökumppanina konferensseissa ja messutapahtumissa. Suomalainen insinööriosaaminen on globaalisti arvostettua. PI:n tavoite onkin toimia kansainvälisesti arvostettuna suunnannäyttäjänä tuoden esiin osaamista ja alan merkittävyyttä (paperi- sellu- ja kartonkiliiketoiminta kattaa yli 20 % Suomen vientituloista ja työllistää suoraan 65 000 suomalaista). PI:n verkostoa kannattaakin hyödyntää kumppanuuksien solmimiseen.

 

Insinööreille mikään ei ole mahdotonta

Insinöörien Stenbäck ja Lampén aloitteesta yhdistys perustettiin 12.4.1914 Pörssitalolla, Helsingissä toverilliseksi ammattiklubiksi. Vahva usko alaan ja into tekniikkaan yhdistivät jäseniä. Yhdistyksen satavuotista taivalta päästiin juhlistamaan 1000 jäsenen ja puolison kesken Musiikkitalossa, Helsingissä 2014. Nykyisin jäsenten motivaationa on myös uusiutuvan luonnonvaran hyödyntäminen vastuullisesti ja uusien jalostustuotteiden innovointi. Olipa kyse uusista puupohjaisista tekstiili-, komposiitti- tai lääketeknologiasta tai perinteikkäimmistä jatkuvasti kehittyvistä sellu- ja paperiteknologiasta, puunjalostuksen osaajien avulla saadaan rakennettua merkittävästi vastuullisempaa yhteiskuntaa!