Uusiutuva raaka-aine

Puupohjainen uusiutuva raaka-aine on hyvä alusta vastuulliseen yhteiskuntaan. Yli 20 % Suomen vientituloista muodostuu alan tuotteista ja ala työllistää Suomessa suoraan ja välillisesti noin 150 000 henkilöä.

Maailma tarvitsee uusiutuvia puupohjaisesta raaka-aineesta tehtyjä innovatiivisia ratkaisuja. Biometsäteollisuuden rooli bio- ja kiertotaloudessa on jo nyt merkittävä ja kasvaa jatkuvasti. Useat megatrendit tukevat alan kehitystä ja siirtymistä kestävämpään biotalouteen. Tulevaisuudessa monet nykyisin fossiiliseen raaka-aineeseen perustuvat tuotteet voidaan korvata kokonaan tai osittain puupohjaisilla tuotteilla. Esimerkkejä uuden sukupolven kestävistä biotuotteista ovat mm. puukomposiitti, mikrofibrilloitu sellu, nanosellu, puupohjaiset liikennepolttoaineet, älykkäät pakkaukset ja paperi sekä puurakentamisen uudet ratkaisut. Puusta voidaan jo tänä päivänä valmistaa monia kuluttajatuotteita, esim. puupohjaisia muovikasseja, askartelumateriaaleja, proteesimateriaaleja tai lankaa tekstiiliteollisuudelle.

Sellutehtaat ovat tulevaisuudessa biotuotetehtaita hyödyntäen tehokkaasti tuotantoprosessien sivuvirtoja ja tuottamalla merkittäviä määriä uusiutuvaa energiaa. Tehtaiden tuotevalikoima monipuolistuu kohti korkeamman jalostusasteen tuotteita, joista esimerkkejä ovat mm. biokemikaalit ja ligniinijalosteet.

Metsäteollisuuden uudistuminen on vahvasti käynnissä. Vuosina 2009-2015 metsäteollisuuden yhteenlasketut investoinnit Suomessa olivat 4,7 miljardia euroa ja yhteenlasketut tutkimus- ja kehittämismenot vuosina 2009-2014 liki 590 miljoonaa euroa.

Työtä uusiutuvan puuraaka-aineen parissa riittää nyt ja tulevaisuudessa, ja uusia osaajia tarvitaan jatkuvasti.

Lähde: Metsäteollisuus ry