Toimikunnat

PI:n toimikunnat työskentelevät vapaaehtoisesti PI:n jäsenistön hyväksi. Toimikuntien jäsenet edustavat kattavasti eri yrityksiä, ikäryhmiä ja osaamistaustoja.

  • Nuorten Forum koostuu alan korkeakoulujen kiltojen puheenjohtajista ja välittää ajankohtaisia kuulumisia opiskelijoilta PI:n kautta yrityksille ja toiseenkin suuntaan.
  • Stipenditoimikunta toimii hallituksen valmistelevana elimenä stipendeihin, apurahoihin, tunnustuspalkintoihin ja ansiomerkkeihin liittyvissä asioissa.
  • Arvopaperilautakunta valvoo PI:n sijoitusomaisuuden kehitystä yhdessä hallituksen kanssa.

Tutustu toimikunnan jäseniin toimikuntien sivuilla ja ota yhteyttä, jos mielessäsi on jokin idea tai kysymys!