Sappi Kirkniemi - Yhdessä kaikkien aikojen turvallisuussuoritukseen

6.3.2019

Sappi Kirkniemi eteni aimo askeleen kohti Nolla tapaturmaa -tavoitetta ottamalla kaikki mukaan

Vuonna 2018 Kirkniemen tehtaan tapaturmataajuus onnistuttiin painamaan yhteen kolmasosaan edellisestä vuodesta. Vuosi sisälsi hienon noin kahdeksan kuukauden ja yli 600.000 työtunnin tapaturmattoman jakson.

Tuona aika onnistuttiin erityisesti kahdessa asiassa: pidimme huolta kesätyöntekijöiden turvallisuudesta ja estimme perinteisen tapaturmasuman syksyllä lomien loputtua ja alkutalven painaessa päälle.

Kesätyöntekijöiden turvallisuusasennetta selvitettiin jo valintavaiheessa. Turvallisuustekijöitä korostettiin perehdyttämisessä ja opastuksessa sekä normaalissa työskentelyssä aina töiden päättymiseen asti. Avainasemassa oli kokeneempien työntekijäkollegoiden huolenpito nuorista.

Vuoden vaarallisimman ajanjakson karikot vältettiin mittavalla kampanjoinnilla ja kaikkien kirkniemeläisten tietoisuuden lisäämisellä. Aiempien vuosien tapahtumat tuotiin näkyvästi esiin kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa kuten tehtaanjohtajan infoissa, työryhmien turvatuokioissa ja työsuojeluasiamiesten ja päälliköiden turvallisuuspalavereissa.

Onnistumisen kulmakivet

Vuoden aikana jalkautettiin yhdessä henkilöstön kanssa aikaansaatu turvallisuusslogan ja kuusi kultaista turvallisuusperiaatetta.

 

 

Otimme laajempaan käyttöön Bradleyn käyrän, jonka avulla organisaatiot voivat arvioida omaa kehitysvaihettaan ihmisten käytännön toiminnan perusteella. Kaikki kirkniemeläiset sijoitetaan omaa turvallisuusasennettansa vastaavalle paikalle käyrällä. Arvioinnin perusteella määritellään toimenpiteitä, joiden avulla Kirkniemessä pyritään kohti entistä yhteisöllisempää turvallisuuskulttuuria. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat toiminnan kehittämiseen, kannamme vastuuta toinen toisistamme ja turvallisuus on meille yhteinen arvo, joka näkyy ja kuuluu työpaikallamme

Samaan aikaan keskityimme myös turvallisuuden johtamiseen ja perusasioista huolehtimiseen paremmin kuin koskaan. Jatkuva riskien arviointi, käyttäytymisperusteiset turvallisuusarvioinnit (BBS), eri turvallisuusteemojen käsittelyt kuukausittain, turvallisuushavaintojen käsittelyn kehittäminen turvallisuustietojärjestelmässä sekä siisteyden ja järjestyksen parantaminen muodostivat perustan, jolta oli vahva ponnistaa.

Opiksi on otettu

Kerran saavutetun hyvän turvallisuustason ylläpysyminen ei ole mikään itsestäänselvyys. Kirkniemen kaikkien aikojen turvallisin vuosi oli 2015, jolloin päästiin tapaturmataajuuteen 3,3. Kahden vuoden kuluttua tapaturmataajuus oli noussut taas tasolle 8,1. Taisimme ajautua niin kutsuttuun competency trapiin eli olimme liian tyytyväisiä hyvään saavutukseemme. Sisällään oikeiden asioiden tekeminen ei tuottanut enää tulosta. Urauduimme, uudistumista ei tapahtunut riittävän nopeasti. Lisäksi ison organisaation hitausmomentti saattoi osaltaan jarruttaa muutosta. Tästä notkahduksesta selvisimme yhdessä tekemällä taas viime vuonna hyvälle tasolle.

Yhä enemmän yhteistyötä vuonna 2019

Tänä vuonna siirrämme turvallisuustyön painopistettä yhä enemmän yhdessä tekemiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi

  • Tehtaanjohtajan vetämien työsuojeluasiamiesten ja päälliköiden turvallisuustilaisuuksien jatkamista
  • BBS-arviointien tekijäkunnan laajentamista
  • Kultaisten turvallisuusperiaatteiden todeksi tekemistä yhteisessä arjessa

Nolla tapaturmaa - tavoitteen siivittämänä pyrimme kohti maailman kärkeä. Silloin kaikki Kirkniemessä työskentelevät, sekä sappilaiset että yhteistyökumppanimme, pääsevät aina terveinä ja hyvinvoivina töistä kotiin.

 

Kirjoittaja

Jari Haijanen, Manager Environment and Safety

 Jari Haijanen toimii Sappi Kirkniemen tehtaan turvallisuuspäällikkönä. Lisäksi Haijanen on Nolla tapaturmaa -foorumin ohjausryhmän puheenjohtaja ja vahvasti mukana kehittämässä turvallista työskentelyä suomalaisilla työpaikoilla, erityisesti metsäteollisuudessa.