Lukiolaisille ja yläkoululaisille metsäala tutuksi Mahdollisuuksien metsä-kampanjalla

28.10.2020

Mahdollisuuksien metsä – Suomen suurin työpaikka -kampanja järjestetään ensi keväänä. Tällä kertaa aiemmin vain yläkouluille suunnattuun kampanjaan voivat ilmoittautua mukaan myös lukiot, joissa kiertävät alan opiskelijat PI:n koordinoimana.

Kampanjassa ensi maaliskuussa metsäteollisuuden ammattilaiset kiertävät Suomen yläkouluja ja tapaavat 8.-luokkalaisia, jotka pohtivat tulevia opiskeluvaihtoehtojaan. Alan opiskelijat kiertävät puolestaan lukioita ja kertovat kesätyökokemuksistaan sekä siitä, millaista metsäteollisuuden töihin tähtäävä opiskeluelämä on.

Metsäalan koululähettiläät pitävät kouluilla yhden oppitunnin, jonka aikana nuoret saavat käsityksen siitä, millaista metsäteollisuus tänä päivänä on: minkälaisia monipuolisia opiskelu- ja työmahdollisuuksia se tarjoaa ja millaisia tuotteita alalla valmistetaan. Lähettiläät tuovat vierailuille mukanaan metsäalan tuotteita esittelevän salkun, joka jää kouluille opetuskäyttöön.

Yläkouluissa vierailut on tarkoitettu pääasiassa 8.-luokkalaisille. Tilanteen vaatiessa vierailut voidaan järjestää sekä yläkouluissa että lukioissa etäyhteyksin.

PI on jo yli parinkymmenen vuoden ajan tehnyt puunjalostusalan vetovoimaviestintää niin teekkareiden ja insinööriopiskelijoiden lukiovierailujen muodossa kuin yhteistyökumppanuuksien avulla esimerkiksi Suomen Lukiolaisten Liiton kanssa. Opiskelijoiden innostaminen alalle nähdään erittäin tärkeänä ja uudessa strategiassa painotusta vetovoimaviestintään on lisätty jälleen. 

PI on nyt liittynyt uutena kumppanina Mahdollisuuksien metsä-kampanjaan, jota Metsäteollisuus ry ja Suomen Metsäyhdistys ovat toteuttaneet yhdessä metsäteollisuusyritysten kanssa vuodesta 2013. 

Lue lisää!