PulPaper 2018: Kurkistus tulevaisuuteen uusin eväin ja yhteistyöllä

24.5.2018

Ensi viikolla se on vihdoin täällä: PulPaper vuosimallia 2018. Tämän maailman johtavan metsäteollisuustapahtuman käytännön valmistelut käynnistyivät Messukeskuksen kanssa varsinaisesti syyskuussa 2016, vain muutama viikko sen jälkeen, kun olin aloittanut PI:n uutena toimitusjohtajana.

Yhdessä Messukeskuksen tiimin kanssa halumme uudistaa tapahtumaa ja kokeilla uusia asioita oli vahva. Esimerkiksi, päätimme tavoitella entistä vahvemmin perinteistä teknisten asiantuntijoiden ja tehdasoperaatioiden ammattilaisten kohderyhmää, mutta saada myös kokonaan uutta yleisöä mukaan. Halusimme uudistaa oheisohjelman rakennetta osallistumiskynnyksen alentamiseksi. Etsimme synergioita biotalouden muiden toimijoiden kanssa tapahtuman kiinnostavuuden kasvattamiseksi. Biometsäteollisuuden vahva uudistumistarina, viime aikojen merkittävät investoinnit uuteen teknologiaan ja kokonaan uudet alan toimijat haluttiin nostaa esille unohtamatta nuoria, joita tarvitaan luomaan tätä alan uutta tulevaisuutta.

Mitä sitten lopulta päätettiin toteuttaa? Lopputulos on näkyvissä Messukeskuksessa 29.-31.5.2018. Näkyvin uudistus liittyy uuteen yhteistyöhön pakkaus-, bioenergia- ja puutuotealan näyttelyiden kanssa. Koko halli 6 on nyt ääriään myöten täynnä, ja lähes 500 näytteilleasettajaa noin 30 maasta ovat paikalla, kun PulPaper, PacTec ja Wood -näyttelyt järjestetään ensimmäistä kertaa yhtenä tapahtumakokonaisuutena. Erityisen ilahduttavaa on, että alan johtavien yritysten rinnalla tapahtumassa on mukana myös huikeat 25 start-up-yritystä, joista 9 kilpailee myös PulPaper-konferenssin osana järjestettävässä pitchaus-kilpailussa.

Oheisohjelman rakenne on uudistettu ja jaettu teemoittain pienempiin osiin, jotta näihin osallistuminen kovan työ- ja aikapaineen alla olisi helpompaa. Biometsäteollisuuden huippuasiantuntijoista koostunut konferenssin ohjausryhmä on valinnut puheenjohtaja Christine Hagström-Näsin johdolla seminaareihin tulevaisuuden haasteita käsitteleviä ajankohtaisia teemoja liittyen mm. läpimurtoteknologioihin, uusin kuitutuotteisiin, kiertotalouteen, biojalostamoihin, kuluttajakäyttäytymiseen ja digitalisaation vaikutuksiin. Uuteen Business Forum -kokonaisuuteen on pyydetty kiinnostavia puhujia käsittelemään muutoksen johtamista ja tulevaisuuden trendejä eri näkökulmista. VTT:n Katariina Torvinen ja Panu Lahtinen yhdessä kanadalaisen FPInnovationsin kanssa ovat koonneet kiinnostavan kokonaisuuden biomateriaalien 3D-tulostuksesta.

Kotkamillsin ja Metsä Groupin suosiollisella avustuksella saimme kiinnostavat ekskursiokohteet, jotka kuvaavat mainiolla tavalla alan murrosta. Pieni muutos ei ole sekään, että seminaarilippujen hintoja on laskettu roimasti alle puoleen vuoden 2014 hinnoista.

Yhdessä avainnäytteilleasettajien kanssa lähdimme rakentamaan uutta opiskelijoiden ja nuorten ammattilaisten päivää. Mukaan konsortioon tuli myös 100-vuotisjuhlaansa viettävä Metsäteollisuus ry, jonka koordinoima Wood U Innovate -innovaatiokilpailun semifinaali on 31.5. nuorten ammattilaisten päivän yksi pääohjelmanumero.

Yhtenä näkyvänä uutena elementtinä ja kädenojennuksena tehtaiden ammattilaisten suuntaan PI ja Messukeskus päättivät myös järjestää bussikuljetuksia tehdaspaikkakunnilta Helsinkiin. Viittä eri reittiä kulkevat messubussit tuovatkin tapahtumasta kiinnostunutta väkeä paikan päälle esim. Raumalta, Äänekoskelta tai Imatralta saakka.

Hyvä PI:n jäsen, kokenut asiantuntija, nuori ammattilainen tai opiskelija: tule katsomaan ja kokemaan, millainen uusiutuneesta PulPaper 2018 -tapahtumasta tuli ja miten onnistuimme! Varmaa on, että uudistusmatkamme jatkuu ja keräämme jälleen kokemuksia asioista, joissa voimme edelleen parantaa, mutta toivon, että suuntamme on ollut oikea.

Kaikki on valmistettu ja Helsingin Messukeskus on valmis ottamaan vieraat vastaan. Tervetuloa paitsi sellu- ja paperialan, myös pakkaus-, bioenergia- ja puutuotealan pääkaupunkiin Helsinkiin ensi viikolla. 

Nähdään PulPaperissa!

 

Antti Lindqvist

toimitusjohtaja

Puunjalostusinsinöörit ry

--

Antin vinkit:

1. Professori Markku Wileniuksen tulevaisuuden teesit; Avajaisseremonia 29.5. klo 10 Future Square

2. VR:n Vallilan hallien uuden omistajan, yrittäjä Bruce Oreckin näkemykset innovaatioista; Business Forum 29.5. klo 15.00, 103A

3.  Start-up pitching-kilpailu; PulPaper-konferenssi 30.5. klo 10.45-12.00, 103A

4. Korkeakouluopiskelijoille suunnatun Wood U Innovate- innovaatiokilpailun semifinaali; 31.5. klo 11.30 Future Square

Kirjoittaja

Antti Lindqvist, Toimitusjohtaja, Puunjalostusinsinöörit ry

TkT Antti Lindqvist aloitti PI:n toimitusjohtajana 1.9.2016. Aiemmin Antti on toiminut Stora Ensossa erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä yhteensä yli 13 vuoden ajan, viimeisimpänä Biomaterials-divisioonassa johtajana vastuualueinaan investoinnit, operaatioiden kehittäminen ja riskien hallinta.