PulPaper blogi: Toihan ennustaa metsäteollisuuden vesistä

16.4.2018

Selluteollisuuden vesillä ja Suomella on takanaan pitkä yhteinen historia. 1900-luvun alkupuolella luotettiin vesistöjen itsepuhdistuskykyyn, kunnes tuotannon ja jätevesikuormien kasvaessa tarve asianmukaiselle jätevesien käsittelylle tunnistettiin. Todellinen muutos metsäteollisuuden jätevesien käsittelyssä koettiin vuosien 1985 ja 1995 välillä, kun suurin osa nykyisistä puhdistamoista rakennettiin. Paljon on jokiemme vettä tämänkin jälkeen tehtaiden läpi virrannut ja tänään yksi kiinnostavimmista puheenaiheista metsäteollisuuden jätevesiin liittyen, puhdistamoiden jatkuvan kehittämisen ohella, on puuperäisten aineiden talteenotto.

Arvoaineiden talteenotto jätevesistä liittyy konseptiin yksittäisten vesijakeiden, kuten esimerkiksi kuorimon tai valkaisun suodosten, erilliskäsittelystä. Parhaimmassa tapauksessa yksittäisen jätevesijakeen erilliskäsittelyllä kyseinen jae saataisiin käännettyä jätevesipuolelta tuotannon puolelle. Aihe on selvästikin ajankohtainen, sillä esimerkiksi yrityksemme Toihan Oy on olemassa olonsa aikana ehtinyt karakterisoida yli puolet Suomen sellu- ja paperitehtaiden pääjätevesijakeiden orgaanisesta kuormasta.

Todellisuus on kuitenkin se, että vallitseva ja hyväksi todettu ratkaisu metsäteollisuuden jätevesiä käsiteltäessä on kaikkien jätevesien yhteiskäsittely aktiivilieteprosessiin perustuen. Ympäristötavoitteiden tiukentuessa tämä ei kuitenkaan riittäne ainoana ratkaisuna. On syytä miettiä, kuinka jätevesien käsittely hoidetaan tulevaisuudessa. Onko esimerkiksi uusien koko vesimäärälle mitoitettavien yksiköiden lisääminen olemassa olevien laitosten perään ympäristön tai kustannusten kannalta järkevin vaihtoehto?

Uusia ratkaisuja tai kokonaisuuksia suunniteltaessa on syytä ottaa tarkasteluun myös se, kuinka tehokkaasti olemassa olevat puhdistamot toimivat ja voisiko niiden toimintatehokkuutta parantaa. Tähän pyrkii myös Toihan Oy metsäteollisuuden aktiivilieteprosessien tehostamiseksi kehittämällään ennakoivaan analytiikkaan perustuvalla seuranta- ja ohjausratkaisulla, joka lanseerataan PulPaper 2018 -messujen yhteydessä. Menetelmä perustuu reaaliaikaisen prosessidatan avulla toteutettavaan aktiivilieteprosessin jatkuvaan mallintamiseen. Mallinnuksen avulla puhdistamon ohjaukseen saadaan lisää työkaluja, joilla menneiden päivien vaikutukset puhdistamoon nykytilaan voidaan huomioida paremmin. Näin on mahdollista välttää esimerkiksi biolietteen kasvua rajoittavista tekijöistä tai tehtaan häiriöpäästöistä alkunsa saavat poikkeustilanteet jätevedenpuhdistamolla.   

Sakari Toivakainen

Teknologiajohtaja, Toihan Oy

Menovinkkini PulPaper 2018 -tapahtumaan:

29.5 Business Forum

29.5 PulPaper Afterwork

30.5 Business opportunities from circular economy

30.5 Developing new biorefinery concepts

30.5 PulPaper Party (Vanha Ylioppilastalo)

31.5 Industrial applications of digitalization

 

Toihan PulPaper 2018 messuilla:

29.-31.5.18 Toihan / Paula-WWTP® (6e99a)

30.5.18 klo 14:20-14:40 Heikki Hannukainen, CEO, Toihan; CASE: PREDICTIVE ANALYTICS FOR PULP AND PAPER INDUSTRY WASTEWATER TREATMENT; Hall 103A

Kirjoittaja

Sakari Toivakainen, teknologiajohtaja Toihan Oy