Uskallatko kääntää katseen peruutuspeilistä menosuuntaan?

26.2.2018

Havaintojemme mukaan toimintaympäristö – tai rohkeasti koko maailma – on siirtymässä järjestelmäratkaisuissa yhä vahvemmin kohti datakeskeisyyttä.

Havaitsimme ilolla, että kevään PulPaper-messutapahtuman kattoteemaksi on valittu Visit tomorrow today!. Se limittyy oivallisesti myös Syncron Techin osaamiseen ja tulevaisuuden näkemyksiin. Tapahtuman konferenssiteematkin avaavat keskustelua alan muutoksista digitalisoituvassa maailmassa - silläkin on selkeä yhteys meihin.

Viime vuonna 25-vuotta täyttäneen Syncron Techin juuret ovat metsäteollisuuden konsultoinnissa. Olemme yrityksenä pitäneet kiinni ja panostaneet prosessiosaamiseen ja jatkuvaan tuotekehitykseen, jonka ansiosta olemme aina kulkeneet digitalisaation eturintamassa. Näemme digitalisaation avaavan metsäteollisuudessa uusia mahdollisuuksia, kun alan toimijat koko toimitusketjussa panostavat operatiiviseen tehokkuuteen ja ketteryyteen.

Miltä tulevaisuus mielestämme näyttää ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa rohkeille, uudistumishaluisille metsäalan yrityksille?

Havaintojemme mukaan toimintaympäristö – tai rohkeasti koko maailma – on siirtymässä järjestelmäratkaisuissa yhä vahvemmin kohti datakeskeisyyttä. Se on monelle metsäalan toimijalle haaste. Liian usein tehtaiden automaatiojärjestelmät sovelluksineen toimivat omissa siiloissaan. Toimialalla on investoitu raskaasti ylätason toiminnanohjausjärjestelmiin, jossa pyöritetään mm. tilaus-, talous- ja varastotietoja. Näiden kahden välissä on valikoima MES- järjestelmiä ja -ratkaisuja. Ajan myötä on syntynyt tilanne, jossa kokoelma järjestelmiä elää omaa elämäänsä ja joiden välillä data ei siirry riittävästi tai ollenkaan.

Samaan aikaan yrityksissä ja niiden tuotantoympäristöissä on kasvava tarve ohjata toimintoja, osastoja - ja jopa toimitusketjuja yhtiörajojen yli - siten, että bisnestietoa ja siihen liittyvää mitattua tuotantotietoa voitaisiin hyödyntää reaaliaikaisesti ja optimaalisesti, jolloin kokonaisuus toimisi ketterästi. Olemme sitä mieltä, että kaiken yrityksessä syntyvän datan tulisi olla niin liiketoiminnan, tuotannon, kuin käynnissäpidon järjestelmienkin käytössä, sillä silloin luodaan vankka perusta suunnata katse peruutuspeiliin tuijottelusta kohti menosuuntaa.

Uskomme, että rohkeat yritykset ovat jo valmiita tekemään dataloikan, jonka avulla katseen voi suunnata peruutuspeiliin tuijottelusta menosuuntaan.

Mitä metsäteollisuuden digiloikka ja datakeskeiset järjestelmät käytännössä tarkoittavat? Sitä, että tuotantoympäristössä keskenään keskustelevat järjestelmät tukevat operaattoreita ja muita käyttäjiä päätöksissä, miten tehdasta pitäisi kulloinkin ajaa. Sitä, että järjestelmät tukevat käytettävissä olevan datan avulla tekemään nopeita, oikean suuntaisia ja oikein ajoitettuja toimenpiteitä, jolloin häiriöt vähenevät tai poistuvat. Rohkeimmille on tarjolla lisähyötyjä: 24/7 pyörivässä prosessiteollisuudessa päätöksentekomandaatti voidaan tarvittaessa valuttaa yhä alemmas. Ennakkoluulottomimmille se voi tarkoittaa jopa asiakaspalvelussa ja myynnissä uudenlaisia palveluja asiakkaille, jotka pääsevät esimerkiksi reaaliajassa seuraamaan millaista laatua tuotantolinjalla juuri heille syntyy. Uskomme myös, että tulevaisuudessa prosessiteollisuudessa koneet ja järjestelmät keskustelevat keskenään, jolloin virheiden määrä minimoituu ja tuotannon läpimenoajat entisestään lyhenevät. Tekoälyä käytetään jo nyt häiriöiden juurisyiden poistoon. Sillä saralla on muitakin mullistuksia näköpiirissä.

Kyseessä on mittava muutos, joka edellyttää muutosta myös ajatuksentasolla, jotta vanhat siilorajat murtuvat. Ajatusharjoituksena voi yrittää ymmärtää, että moni voi kokea uhkaavaksi sen, että yksilötason siilodataan yhdistetäänkin muualta organisaatiosta valuvaa tai yrityksen ulkopuolista dataa, jolloin kaikki tieto ei olekaan enää minussa!

Muutosta ei ole syytä pelätä, yhdessä tekemisen kokonaisuus on palkitsevampi myös yksilön kannalta. Kun kokonaisuutta hallitaan yhteisesti jaetun ja selkeästi visualisoidun tilannekuvan avulla, voi yksittäinen työntekijä nähdä reaaliajassa oman ratkaisunsa vaikutuksen koko tuotantoympäristön kannalta. Se nostaa oman työn merkitystä ja motivaatiota. Tulee luonnolliseksi tavaksi edistää kokonaisuuden etua, jolloin tehdas voi toimia tasapainossa tilanteessa kuin tilanteessa.

Syncron Techillä on tarjota digi- ja dataloikkaan jo tänään toimivat ratkaisut ja rutkasti kokemusta, sillä moni uudistumishaluinen yritys on ollut valmis tekemään kanssamme rohkean loikan kohti tulevaisuutta. Jos siis haluat kuulla, miten sinun organisaatiosi voi päästä mukaan samaan kelkkaan, tule rohkeasti juttusille!

Tapaamisiin PulPaper-messuilla! #pulpaper2018

Risto Vuopala
myynti- ja markkinointijohtaja
Syncron Tech Oy

 

Kirjoittaja

Risto Vuopala, myynti- ja markkinointijohtaja

-Syncron Techin juuret ovat metsäteollisuuden konsultoinnissa. Olemme yrityksenä panostaneet prosessiosaamiseen ja jatkuvaan tuotekehitykseen, joiden ansiosta olemme digitalisaation eturintamassa.