ForestBioFacts digitaalinen oppimisympäristö on avattu!

17.11.2020

Helppokäyttöinen 16-teemainen oppimisympäristö kattaa kaiken puupohjaisista tuotteista ja teknologioista kestävään metsänhoitoon. ForestBioFacts sisältää myös kaikille avoimen johdantoteeman, joka antaa hyvän yleiskuvan metsäbiotalouden mahdollisuuksista ja merkityksestä globaalien haasteiden ratkaisemisessa.

PI ja kustannusyhtiö Paperi ja Puu Oy ovat avanneet 17.11.2020 uuden digitaalisen oppimisympäristön metsäbiotalouden ammattilaisten osaamisen kehittämisen ja korkeakoulujen opetuksen tueksi.

”Verkkomateriaaleja tarvitaan etenkin nyt, kun työskentelytavat ovat muuttuneet radikaalisti ja korkeakouluissa on etäopetusta”, sanoo ForestBioFactsin projektipäällikkö Jenni Sievänen-Rahijärvi.

Kolmivuotisessa hankkeessa on kehitetty kansainvälisestikin ainutlaatuinen uusi digitaalinen oppimisympäristö, jota voi käyttää ajasta ja paikasta riippumatta, myös arjen työtehtävien lomassa. Oppimisympäristö on tarkoitettu niin teknisissä rooleissa toimiville tuotekehityksen ja tuotannon ammattilaisille kuin myynnissä ja liiketoiminnan kehityksessä toimiville ammattilaisille sekä korkeakouluopiskelijoille ja henkilökunnalle. Oppimisympäristöstä on helppo etsiä ratkaisuja arjen haasteisiin, ideoita uusiin konsepteihin ja lisätä yleistason ja syvällistä ammatillista osaamista.

Englanniksi toteutettu digitaalinen oppimisympäristö kattaa kaiken kestävästä metsänhoidosta puupohjaisiin tuotteisiin ja teknologioihin. Perinteisten paperi-, kartonki-, sellu- sekä puutuotteiden lisäksi myös biopohjaiset nanomateriaalit ja puupohjaiset tekstiilit ovat esillä. Lisäksi se sisältää tietoa mm. energiasta, ympäristöjohtamisesta ja liiketoiminta- ja investointisuunnittelusta. 16-teemainen sisältö pohjautuu osin aiempaan Papermaking Science and Technology –kirjasarjaan, mutta on nyt entistä laajempi ja visuaalisempi sekä helpommin käytettävässä muodossa.

ForestBioFacts sisältää myös kansantajuisen, kaikille avoimen, Johdanto metsäbiotalouteen -teeman, sekä suomeksi että englanniksi. Se antaa hyvän yleiskuvan metsäbiotalouden mahdollisuuksista ja merkityksestä globaalien haasteiden ratkaisemisessa, myös opiskelu- ja työmahdollisuuksista.

ForestBioFactsin toteuttamisessa avainasemassa on ollut 18 edelläkävijäyrityksen verkosto ja Suomen johtavat puunjalostusalan korkeakoulut. Yhteensä yli 150 ammattilaista on ollut mukana tekemässä oppimisympäristöä.

”Visiomme on, että ForestBioFacts toimii jatkossa yritysten ja yliopistojen yhteistyön käytännön työkaluna”, Puunjalostusinsinöörien ja Paperi ja Puu Oy:n toimitusjohtaja Antti Lindqvist sanoo.

ForestBioFacts on maailman laajin metsäbiotalouden oppimisympäristö sisältäen yli 1500 asiantuntija-artikkelia, yli 200 videota, termipankin ja sanakirjan. Hanke sai merkittävät apurahat Metsämiesten säätiöltä, Suomen kulttuurirahastolta sekä Walter Ahlströmin säätiöltä.

Tutustu ForestBioFactsiin!