Metsän käyttö on ratkaisu, ei ongelma

10.2.2022

Webinaarissa pohdittiin, miten innovaatioilla luodaan lisäarvoa samalla kun ympäristökriisi ratkaistaan.

PI:n, Vision Huntersin sekä SciTechin 8. helmikuuta järjestämän webinaarin teemana oli teollisuuden murros kohti kestävää biotaloutta.

”Keskustelu ajautuu usein vaikkapa hiilinieluihin, mutta samalla kun ratkomme kestämättömästä luonnonvarojen käytöstä aiheutuneita ongelmia, meillä on myös valtavasti mahdollisuuksia. Suomalaisen metsä- ja biotuoteteollisuuden rooli on muutoksessa keskeinen”, kiteytti konsultointiyhtiö Vision Huntersin partneri ja perustaja Rainer Häggblom.

Vision Huntersin toimitusjohtaja Teija Konttori jatkoi innovaatioiden mahdollistamista arvonluontimahdollisuuksista teollisessa murroksessa.

”Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja ympäristön tilan heikentyminen johtavat vihreään siirtymään, jossa kiertotalous, kestävyys ja hiilettömyys ovat tärkeitä teemoja. Säätelymekanismien kehittyminen, yritysten kunnianhimoiset tavoitteet ja rahoittajien vaatimukset auttavat tekemään muutosta, jossa innovaatiot ovat keskeisessä roolissa”, hän sanoi.

Suomalaiset metsäteollisuusyritykset ovat panostaneet kestävään kilpailukykyyn, ja ennusteen mukaan kaikki tehtaat olisivat fossiilivapaita vuoteen 2035 mennessä. Kiertotalous haastaa osaltaan. Tuotantoprosesseja kehittämällä sivuvirrat saadaan hyötykäyttöön, ja uusia biopohjaisia tuotteita voidaan kehittää lukematon määrä. 

”Parhaiten arvoa voidaan luoda yhteistyöllä yli toimialarajojen”, Konttori sanoi.

”Kestävällä kehityksellä voidaan luoda lisäarvoa läpi arvoketjun, ja muutos on iso mahdollisuus”, hän summasi.
 

Biotalous kukkimaan

SciTech Services Oy:n toimitusjohtaja Eric Enqvistin aiheena oli konseptien kehittäminen ja teknologioiden valinta teollisessa muutoksessa.

Enqvistin mukaan ratkaisuille, jotka auttavat siirtymään kestävään biotalouteen, on kysyntää. Investointihalut ovat kasvussa, mutta vauhti ei päätä huimaa.

Teknologisten, tieteeseen perustuvien ratkaisujen kehitystyö vaatii isoja taloudellisia panostuksia.

”Ideoiden todentaminen ja skaalaaminen on pääomaintensiivistä. Riskit ja mahdollisuudet pitää pystyä kuvaamaan, ja ideat pitää todentaa isossa mittakaavassa. Pilotoitavien tuotteiden osumatarkkuuden pitäisikin olla korkea”, Enqvist totesi.

Tieteelliset havainnot pitää myös pystyä tulkitsemaan talousihmisten ymmärtämäksi kieleksi.  
 

Kunnianhimoa tarvitaan

Projektipäällikkö Iris Ollila Vision Huntersista kertoi siirtymästä kohti uusiutuvia materiaaleja. Tulevaisuudessa kaikki, mikä tehdään muovista, voidaan korvata puupohjaisilla raaka-aineilla.

”Vaikka substituution osuus näyttää pieneltä, volyymit ja mahdollisuudet teollisuudelle ovat valtavia”

Vaikka muovin aikakausi on ollut lyhyt, se pitäisi lopettaa vielä nopeammassa tahdissa. Pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan.

”Pakkausratkaisuissa on paljon olemassa olevia tuotteita, joilla muovi voidaan saman tien.”

Myös kunnianhimoa tarvitaan, jotta metsä- ja biotuoteteollisuuden edelläkävijäasema säilyisi:

”Ei riitä, että tavoitellaan kestävämpää kulutusta. Ympäristökriisiin vastaaminen vaatii materiaaleilta kestävää, uusiutuvaa ja uudistavaa vaikutusta.”


Katso esitykset ja webinaaritallenne jäsensivuilta