Vuosikokouksessa suuria huomionosoituksia ja ennätysmäärä stipendejä

25.4.2023

Puunjalostusinsinöörien vuosikokous ja kevätseminaari järjestettiin Kalastajatorpalla 20.4.2023. Vuosikokouksessa myönnettiin yhdistyksen suuria huomionosoituksia sekä jaettiin ennätysmäärä, yli 75 000 euron edestä stipendejä puunjalostusalan opiskelijoille ja nuorille tutkijoille.

Kuvat: Legendium & Teemu Ojala Foto

Jorma Eloranta Puunjalostusinsinöörit ry:n kunniajäseneksi

Vuorineuvos, tekniikan kunniatohtori Jorma Eloranta on kutsuttu Puunjalostusinsinöörit ry:n (PI) kunniajäseneksi. Kunniajäsenyys voidaan myöntää tunnustukseksi yhdistyksen ja toimialan hyväksi tehdystä erittäin arvokkaasta työstä.

Jorma Eloranta on arvostettu yritysjohtaja ja hallitusammattilainen, joka on toiminut pitkään erityisen merkittävissä tehtävissä mm. metsä-, kemian- ja konepajateollisuudessa. Toimien lähes 30 vuotta toimitusjohtajana ja yli 40 vuotta hallituksen puheenjohtajana eri yrityksissä Eloranta on pitkään ollut hyvin keskeisessä roolissa teollisuutemme kansainvälistymisessä, sen eri transformaatioprosesseissa sekä strategiatyön kehittämisessä. Viimeisen vuosikymmenen aikana Eloranta on toiminut puheenjohtajana mm. Stora Enson, Nesteen, Uponorin ja Suomisen hallituksissa, ja johtaa tällä hetkellä Tampereen yliopiston hallitusta.

Jorma Eloranta vastaanotti kunniajäsenyyden PI:n kevätseminaarin iltagaalassa 20.4.2023, jossa hän toimi myös illallispuhujana. Puheessaan Eloranta painotti mm. riittävien T&K -panostusten tärkeyttä. ”Kun panostukset valikoi viisaasti, matkan varrella ja vastaisuudessa löytyy myös erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Näin voidaan kehittää olemassa olevien tuotteiden ja tuotantomenetelmien lisäksi uusia korkean jalostusasteen tuotteita ja liiketoimintoja asiakkaiden ja ihmiskunnan hyväksi.

Per Steniukselle arvostettu Lampén-mitali

Filosofian tohtori, professori emeritus Per Stenius on saanut arvostetun Lampén-mitalin. Tunnustuspalkinto myönnetään metsäteollisuuden toimialalla suoritetusta ansiokkaasta sekä laaja-alaisesta teknisestä ja tieteellisestä työstä.

Per Stenius on tehnyt pitkän ja kansainvälisesti merkittävän uran puunjalostuksen kemian saralla. Hän on työskennellyt uransa aikana tutkijana, professorina ja johtajana useissa yliopistoissa, mm. Kanadassa, USA:ssa ja Pohjoismaissa. Aalto-yliopistossa puunjalostuksen fysikaalisen kemian professorina Stenius toimi vuosina 1991-2003. Steniuksen tieteellinen tuotanto on mittava, käsittäen yli 320 artikkelia ja yhdeksän kirjaa. Puunjalostusinsinöörit ry:n myöntämä tunnustuspalkinto jaettiin yhdistyksen kevätseminaarin iltagaalassa 20.4.2023.

PI:n ansioplaketit Eeva Jernströmille ja Ilkka Kartovaaralle

Tekniikan tohtori Eeva Jernström ja tekniikan tohtori Ilkka Kartovaara vastaanottivat yhdistyksen ansioplaketit Puunjalostusinsinöörit ry:n kevätseminaarin iltagaalassa 20.4.2023. Ansioplaketti myönnetään tunnustukseksi yhdistyksen toimialalla suoritetusta ansiokkaasta työstä. Eeva Jernström on tehnyt laaja-alaisesti tutkimusta ja johtanut tutkimustyötä niin liike-elämässä kuin tiedemaailmassa, erityisesti UPM:llä ja LUT-yliopistossa. Jernström toimi myös hallitus- ja neuvonantajatehtävissä useissa metsäalan toimielimissä, mm. ForestCluster Oy:ssä, KCL:ssä ja VTT:llä.

Ilkka Kartovaara teki merkittävimmän osan tutkimukseen painottuneesta työurastaan Stora Enson palveluksessa tutkijana, johtajana ja loppuvaiheessa koko konsernin tutkimusjohtajana. Kartovaaralla oli merkittävä rooli Storan ja Enson fuusion jälkeen tutkimusorganisaatioiden uudelleenorganisoinnissa. Hän oli myös avaamassa metsäalan innovaatiokenttään uudenlaista start-up-sijoitustoimintaa ja suurten ja pienten toimijoiden ekosysteemiajattelua.

Ennätysmäärä lähes 50 stipendihakemusta ja yli 75 000 euroa tukea lahjakkaille nuorille

Vuosikokouksessa jaettiin myös stipendejä ja tunnustuspalkintoja lahjakkaille nuorille. Stipendien jakosumma oli ennätyssuuri.

Korkeakoulujen opinnäytetyöpalkinnoilla, arvoltaan 5000 euroa, ansiokkaiden lopputöiden johdosta palkittiin: Jani Lehmonen (Aalto-yliopiston Niilo Ryti-palkinto), Juho Martikainen (Oulun yliopiston biotuotetekniikan tunnustuspalkinto) ja Emmi Henriksson (Åbo Akademin luonnonmateriaalitekniikan tunnustuspalkinto).

Oivallisesti valmistuneen stipendillä, (arvoltaan 3000 – 5000 euroa, palkittiin:

 • Aleksi Sivonen, Tampereen yliopisto
 • Kati Jordan, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 • Hanna Dahl, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
 •  Anna Silfverberg, Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu
 • Eveliina Herrala, Tampereen yliopisto
 • Leevi Kormano, Tampereen ammattikorkeakoulu

Opiskelijastipendejä mm. ulkomaanvaihdon toteuttamiseen myönnettiin kaikkiaan 12 kappaletta seuraaville opiskelijoille:

 • Juho Cederström
 • Eira Balder Eklöf
 • Ilmari Hieta
 • Iiris Honkavaara
 • Valtteri Karlsson
 • Suvi Kivikko
 • Akseli Laatikainen
 • Meri Pekki
 • Kasperi Rissanen
 • Tella Taskinen
 • Emilia Tognetty
 • Matias Viitala

C.J. Janssonin palkinto, arvoltaan 2000 euroa erinomaiselle metsäteollisuuden alaan liittyvälle teknillis-tieteelliselle artikkelille myönnettiin artikkelista  Lignin Nanoparticles as an Interfacial Modulator in Tough and Multi-Resistant Cellulose-Polycaprolactone Nanocomposites Based on Pickering Emulsion Strategy ja artikkelin 1. kirjoittajana palkittiin Erfan Kimiaei Aalto-yliopistosta.

Uudella Puupohjaisen tulevaisuuden tekijä -kannustusstipendillä, arvoltaan 500 euroa, halutaan tukea aktiivisia tekijöitä, jotka sanoillaan ja teoillaan motivoivat ja innostavat opiskelu- ja työyhteisönsä kollegoja. Ensimmäisillä Puupohjaisen tulevaisuuden tekijä -stipendeillä PI.n hallitus päätti palkita Iita Hinkkasen LUT-yliopistosta/UPM:ltä sekä Erkki Laitisen Oulun yliopistosta.

Andritz Oy:n tunnustuspalkinnon, (arvoltaan 3000 euroa, sai tänä vuonna Anna Silfverberg Aalto-yliopistosta diplomityöstään Integration of a novel technology into pulp mill fiberline.

Onnittelut kaikille palkituille!