Paperi ja Puu -lehti on uudistunut, lehden uusi nimi on Puunvuoro

24.3.2023

Puunvuoro pureutuu bio- ja kiertotalouteen monipuolisesti verkossa ja printtinä.

Ajankohtaisuus on olennaista, sillä bio- ja kiertotaloudessa tapahtuu jatkuvasti suoraan metsäteollisuuden toimintaan ja tuotekehitykseen vaikuttavia asioita – uusiutuvista raaka-aineista valmistettavat uudet tuotteet tehdään vastaamaan kestävyyden vaatimuksiin. Muiden muassa energiantuotannon murros, ilmastolliset haasteet sekä resurssi­viisauteen ja materiaalien säästöön liittyvät kysymykset ovat koko ajan läsnä matkalla huomiseen – näin myös ajantasaisen tiedonvälityksen merkitys kasvaa.

Lisää seurantaa ja vuoropuhelua

Puunvuoron kehittämisen johtotähtenä on monikanavaisuus. Säännöllisesti päivitettävän verkkoversion ohella tärkeiksi tiedonlähteiksi ja kiinnostuksen herättäjiksi nousevat sosiaalisen median kanavat – erityisesti Twitter ja LinkedIn.

Monikanavaiseksi kokonaisuudeksi rakennettu Puunvuoro on laaja-alainen media – ja nautittavissa ajasta ja paikasta riippumatta. 

Monipuolisen median uusien palstojen avulla lisätään vuoropuhelua lehden ja verkon välillä. Faktahan on, että printtilehdet ovat kiinni ajassa vain julkaisuhetkellään – verkkojulkaisu sen sijaan elää ja päivittyy – ja suo myös mahdollisuuden laventaa ja laajentaa.

Nopeasti graafein ja numeroin

Aika on niukka ja rajallinen resurssi ja tiedonvälitystä on maailmassa paljon. Puunvuoro tarjoaakin lukijoilleen paperi- ja verkkosivuillaan entistä enemmän myös graafisia ja numeerisia esityksiä. Näin tiedosta tehdään helpommin sekä nopeammin sisäistettävää. 

Lehden alkupuolella on uutta alalla -palsta, jolla esitellään lyhyesti ajankohtaisia uutisia meiltä ja maailmalta. Palstan vakioaineistoon kuuluu myös ”aikakone”, joka vie tosin vain taaksepäin. Esimerkiksi meille hyvin tuttu tietokone oli uppo-outo uutuus vuonna 1965.

Lehdessä esitellään myös nuoria alalle tulleita sekä jo pidempään alalla olleita henkilöitä. Teema-artikkelit sijoittuvat lehden keskiosaan – ne käsittelevät laajemmin ajassa jatkuvasti olennaisia aihepiirejä – kuten innovaatioita sekä tuotekehitystä, teknologiaa sekä alan koulutustarpeita ja uusia osaajia. 

Puunjalostusinsinöörien asioita käsitellään PI:n omilla sivuilla. Lehden lopussa ovat englanninkieliset tiivistetyt käännökset lehden keskeisistä artikkeleista.

Teemat 2023

Lehden pääteemoja käsitellään useasta eri näkökulmasta.

No 1     24.3.    Kuluttajakäyttäytyminen, pakkaukset
No 2     26.5.    Innovaatiot, tulevaisuus
No 3     22.9.    Teknologia, uudet laitteet, tuotekehitys
No 4     8.12.    Nuoret, oppiminen, alan vetovoima