Töiden jälkeen yhdelle FinnCERESille

16.9.2021

Kestävä kehitys on avainasemassa koulutuksen, tutkimuksen ja teollisuuden haasteita pohdittaessa. Eikä janaa pidä venyttää tulevaisuuteen, sillä selkeitä ratkaisuja haetaan jo tänään.  

”Afterwork with FinnCERES” -webinaarissa esiteltiin Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisen biotalouden osaamiskeskuksen alkuvuosien satoa sekä lähitulevaisuuden näkymiä. Tutkimuksen ja teollisuuden yhteistyötä tarkasteltiin puolestaan ExpandFibre -ekosysteemihankkeen kautta – siinä toimialarajat ylittäviä veturiyrityksiä ovat Metsä Group ja Fortum.

Syyskuisesta webinaarista vastasivat FinnCERES ja PI.
 

Kestävyys läpäisee kaiken

Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun (Aalto CHEM) dekaani Kristiina Kruus korosti kestävien ratkaisuiden merkitystä. Kestävyys tulee näkymään Aallon ykkösteemana kaikessa, opetuksesta tutkimukseen ja yhteistyöhön yritysmaailman kanssa, sillä kestävyys toiminnallisena kriteerinä lävistää jatkossa kaiken. Tavoite on, että Aalto-yliopisto toimii kaikkineen kestävien kriteerien pohjalta vuoteen 2024 mennessä.

– Kestävät lähestymistavat ovat välttämättömiä kaikissa tulevaisuuden sovellutuksissa, Kruus totesi.

Kestävyyden tavoittelu näkyy myös bioinnovaatiokeskuksessa, jonka perustamiseen Aalto-yliopisto sai vuonna 2020 mittavan rahoituksen Jane ja Aatos Erkon säätiöltä. Keskus vauhdittaa Suomen siirtymistä kierto- ja biotalouteen ja luo näin uusia kestävän kehityksen mukaisia koulutus-, tutkimus- ja liiketoimintamahdollisuuksia. Kestävyys läpäisee taas kaiken, sillä haasteita lähestytään tekniikan, taiteen, muotoilun sekä kauppatieteiden tulokulmista.
 

Syvälle selluloosaan

Aalto-yliopiston ja VTT:n yhteisen biotalouden osaamiskeskuksen FinnCERESin tutkimus- ja tuotekehitystyössä pääroolissa on puuperäinen biomassa. FinnCERES tutkii ja kehittää uusia puukuitupohjaisia tuotteita. Syvällinen biomassatuntemus on ainoa tie puupohjaisten tuotteiden jalostusarvon nostoon.

– Tarkastelemme laajasti kaikkea, mitä uutta lignoselluloosasta voisi tehdä, totesivat professorit Tekla Tammelin ja Monika Österberg.

Lignoselluloosa taipuu muun muassa tekstiilikuiduiksi, muovimaiseksi materiaaliksi sekä lääketieteellisiin ratkaisuihin, optiikkaan ja vedenpuhdistusratkaisuihin. Osin jo nyt, mutta laajalla skaalalla viimeistään vuonna 2026.

Tutkijat korostivat hyvien kontaktien ja tiiviin keskusteluyhteyden tärkeyttä teollisuuden kanssa. Vain siten toimimalla FinnCERESin tutkimustyön tulosten tuotteistaminen on mahdollista. Esimerkistä käy yhteistyö teollisuuden kanssa ExpandFibre -ekosysteemihankkeessa.
 

Metsä Group ja Fortum yhdessä

Metsä Springin Katariina Kemppaisen mukaan ExpandFibren ja FinnCERESin yhteistyön tarkoitus on päivittää sellua korkean jalostusasteen tuotteiksi. Biotalouden osaamiskeskuksen tekemä tutkimuksellinen työ nähdään Metsä Groupissa erittäin tärkeänä.

– Toivommekin erittäin tiivistä yhteistyötä FinnCERESin kanssa, tiivisti Kemppainen.

Metsä Spring on Metsä Groupiin kuuluva innovaatioyhtiö ja Kemppainen on yhtiön investment manager. Hän toimii myös Metsä Groupin projektipäällikkönä ExpandFibre -hankkeessa, jonka toinen teollinen veturiyritys on Fortum.

Ohjelman tavoitteena on kehittää uusia teknologioita ja liiketoimintakonsepteja, joiden avulla Metsä Groupin ”leipälajista” puusta ja Fortumin jo omassa Bio2X-ohjelmassaan tutkimasta oljesta tuotetusta sellusta voidaan valmistaa tekstiilikuituja ja muita uusia biotuotteita. Business Finland on myöntänyt ohjelmalle 20 miljoonan euron rahoituksen veturiyritysten haastekilpailussa. Hanke kestää vuoteen 2024.
 

Pitchauksin kohti Tukholmaa

Webinaarin lopuksi kuultiin nuorten tutkijoiden pitchaus-esityksiä. He lähtevät ”Suomen tiiminä” lokakuussa Tukholmaan kansainvälisen metsäteollisuuden tieteellistä tutkimusta edistävän Marcus Wallenberg -palkintotapahtuman yhteydessä järjestettävään nuorten tutkijoiden haastekilpailuun.

Nuorten tutkijoiden myyntipuheita rahoittajille nähtiin ja kuultiin lignoselluloosan hyödyntämisestä muun muassa lääketieteessä, pakkauksissa sekä maailman jäteongelmien ratkaisemisessa. 

Virtual after-work with FinnCERES pidettiin 13.9.2021. Katso esitykset ja webinaaritallenne jäsensivuilta