Virtual pre-PulPaper herätteli kiinnostusta ensi vuoden teemoihin

30.4.2021

Virtual pre-PulPaper 2021 avasi torstaina 29.4. ensi vuonna Messukeskuksessa järjestettävän metsäteollisuuden johtavan kansainvälisen PulPaper 2022 -tapahtuman teemoja. Ennakkotapahtuma osoittautui tarpeelliseksi ja tapahtumaa seurasi huikea määrä alan ammattilaisia.

Virtual pre-PulPaper tarjosi virtuaalisen kohtaamispaikan alan yrityksille ja ammattilaisille. Tapahtumassa vieraili yli 2 500 uniikkia kävijää. Ohjelman tallenteita voi seurata ja mukana olevien yritysten palveluihin tutustua verkkosivuilla (www.pulpaper.fi) toukokuun loppuun asti.

”Metsäteollisuus tarvitsee foorumeita, joissa voi esitellä uutta teknologiaa ja verkostoitua. Odotan innolla ensi kevään PulPaper 2022 -tapahtumaa – konferenssia, näyttelyä ja kaikkia kohtaamisia kasvokkain. Nyt oli tärkeää järjestää virtuaalitapahtuma muistuttamaan siitä, kuinka paljon edistystä ja uutta liiketoimintapotentiaalia teollisuudellamme on ja kuinka paljon metsäbiotaloudessa toimivat yritykset voivat vaikuttaa maapallomme kestävämpään tulevaisuuteen,” sanoo toimitusjohtaja Antti Lindqvist Puunjalostusinsinöörit ry:stä. ”Olen iloinen siitä, että pystyimme rakentamaan näin mielenkiintoisen tapahtuman huipputason esityksistä hyvässä yhteistyössä kumppaniyritysten ja Messukeskuksen kanssa.”

Virtual pre-PulPaper koostui kuudesta teemasta, jotka olivat IT and Automation, Environment and sustainability, Safety and risk management, New products from biomass, Efficiency ja Packaging Solutions.  Näihin teemoihin palataan PulPaper 2022 -tapahtumassa.

Tapahtuman yhteydessä järjestettiin Puunjalostusinsinöörit ry:n vuosikokous ja julkaistiin Uusi puu -kilpailun voittaja. Sekä kilpailun että yleisöäänestyksen voitti UPM Biomedicalsin nanosellusta valmistettu FibDex-haavasidos, joka nopeuttaa haavan paranemista ja vähentää potilaan kokemaa kipua.
 

Makupaloja päivän aiheista

Matkoja kohti digitaalista kaksosta
AFRY:n Kai Vikman ja Juhana Litja. He selvensivät suunnittelu- ja konsulttiyhtiön roolia organisaatioiden siirtymässä kohti tietohallintojen kokonaisvaltaista digitalisoimista. Integraattorina AFRY auttaa siirtymän suunnittelussa sekä toteutuksessa. Digitaalinen siirtymä ja integraatio tarkoittaa muun muassa digitaalisen kaksosen luomista organisaation toiminnasta. Sekä myös henkilöstön kouluttamista mukaan muutokseen. 

Kasvua ilman jätteitä ja päästöjä
Andritzin Lauri Pehu-Lehtonen esitteli haastavaa yhtälöä – kuinka saavuttaa nollataso tuotannosta syntyvän jätteen ja päästöjen suhteen ja luoda samalla asiakkaille mahdollisuuksia kasvuun. Tarkoitus on ottaa kiertotalouden mukaisesti kaikki sellu- ja paperitehtaiden sivuvirrat hyötykäyttöön muuntamalla ne lisäarvoa tuoviksi tuotteiksi. Esimerkkinä Pehu-Lehtonen mainitsi muun muassa Andritzin juuri käynnistetyn biometanolilaitoksen sellutehtaalla Ruotsissa. Vastaavanlainen laitos sellutehtaiden kemikaalikierron jätevirtojen kaupallistamiseksi on suunnitteilla myös Brasiliaan.

Andritzin ”CircleToZero” -hanke on kokonaisuutena haastava ja vasta alussa. ”Toteutuakseen se vaatii alan teollisuuden tiivistä yhteistyötä. Varmasti pitää myös lainata ajatuksia ja toimintamalleja muilta teollisuuden aloilta.”

Biotuotetehdas nousee Kemiin
Metsä Groupin pääjohtaja Ilkka Hämälän mukaan yhtiön ydintehtävä on vahvistaa suomalaista metsäsektoria. Tuorein matkalla otettu askel on Kemiin rakenteilla oleva biotuotetehdas. 1,6 miljardin euron hintainen tehdas on metsäteollisuuden suurin koskaan Suomeen toteuttama investointi. Myös biotuotetehtaan rakennusvaiheen kotimaisuusaste on suuri, jopa 70 prosenttia. ”Edelläkävijyys biotaloudessa edellyttää suuria investointeja”, Hämälä huomautti.  

Kemin biotuotetehdas tuottaa käynnistyttyään vuonna 2023 varsinaisten tuotteidensa sellun ja sivuvirtajalosteiden ohella 2 terawattituntia biopohjaisesti tuotettua uusiutuvaa sähköä. Se on noin 2,5 prosenttia kaikesta Suomessa tuotetusta sähköstä.

Datavallankumouksen aikakausi
Global Product Manager John Schroeder ABB:ltä esitteli keynote -puheenvuorossaan datan voimaa.”Americas Data Optimization Strategies for Enhanced Analytics Applications and Advanced Controls for Papermaking” -alustus painotti erityisesti kehittyneitä järjestelmäsovelluksia neljännen teollisen vallankumouksen kirittäjänä. Sovellusten avulla keskitetyistä tuotantoprosesseista voidaan siirtyä datan monipuoliseen hyödyntämiseen organisaation eri tasoilla. Lähtökohtana kannattaa Schroederin mukaan aina pitää sitä, että data hyödynnetään mahdollisimman lähellä sen syntypaikkaa.

Virtual pre-PulPaperissa esiteltiin myös ForestBioFactsin uusia teemoja 
Biometsätalouden digitaalista ForestBioFacts-oppimisympäristöä täydennettiin kahdella uudella teemalla. Material testing and product properties -teemaa esitteli ABB:n Area Sales Manager Petteri Maijanen. Tarkastelussa on aina karkeasti jaotellen tuotannollinen prosessi tai valmistetun tuotteen laatu. Erilaiset testausmenetelmät pohjaavat kansainvälisiin standardeihin. ”Ilman testausta määrittäviä standardeja olisi hirveä määrä erilaisia testejä ympäri maailman. Standardit ovat siis testaamisen selkäranka”, Maijanen konkretisoi.

Biomass chemistry and physiology -teema oli puolestaan Aalto-yliopiston professori Tapani Vuorisen heiniä. Biomassan, eli erilaisten kasvien rakenteet ovat paitsi kauniita, myös erittäin tarkoituksenmukaisia. Kasvanut tietämys selluloosan nanorakenteesta mahdollistaa myös kasvien soluseinämien rakenteen jäljittelyn uusien biomassapohjaisten tuotteiden valmistuksessa.

Nämä ja päivän kaikki muut esitykset on nähtävissä pulpaper.fi -sivustolla toukokuun loppuun saakka

Ensi vuonna kohdataan kasvokkain

Metsäteollisuuden johtava kansainvälinen PulPaper 2022 järjestetään Messukeskuksessa Helsingissä  29.-31.3.2022. Tapahtuman järjestää Messukeskus yhteistyössä  Puunjalostusinsinöörit ry:n kanssa. Samaan aikaan Messukeskuksessa on ChemBio Finland 2022 ja  Helsinki Chemicals Forum.


Teksti: Teija Armanto, tiedottaja, Messukeskus ja Jaakko Liikanen,  Tuija Holttinen, Legendium