Vuosikokouksessa esillä liiketoiminnan mukauttaminen metsäteollisuusyrityksessä ja PI:n uusi strategia

2.6.2020

Toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoi PI:n vuosikokouksessa, miten Ahlstrom-Munksjö on muuttanut liiketoimintaansa pandemian myötä. Verkkoseminaarina toteutetussa vuosikokouksessa hyväksyttiin 85 uutta henkilöjäsentä, 1 toiminimijäsen sekä uusi strategia vuosille 2020-2025.

”Jokainen muutos on mahdollisuus, myös pandemia”

Vuosikokouksessa Ahlstrom-Munksjön toimitusjohtaja Hans Sohlström kertoi askeleista, joilla he reagoivat koronapandemiaan. Ensin varmistettiin työntekijöiden terveys, liiketoiminnan jatkuvuus ja asiakaspalvelu. Toiseksi sopeutettiin kustannukset ja strategia ja kolmanneksi on alettu hakemaan rohkeasti kasvua uusia liiketoimintamahdollisuuksia hyödyntäen. ”Jokainen tilanne vaatii tilanteeseen soveltuvaa johtamista, aktiivista viestintää ja organisaation valmentamista”, totesi Sohlström.

Kriittisiä tekoja ovat olleet globaalin kriisinjohto-organisaation perustaminen ja myös ulkopuolisilta maailmanlaajuisesti kiitosta keränneen turvallisuusprotokollan kehittäminen. Toimillaan Ahlstrom-Munksjö on pystynyt pitämään työntekijät terveinä, kaikki 45 tehdasta Kiinaa ja Pohjois-Italiaa myöden käynnissä ja asiakkaat tyytyväisinä. Kustannuksia on sopeutettu 9 miljoonalla eurolla nyt toisella kvartaalilla alhaisemman kysynnän takia työaika- ja palkkajärjestelyin, johon koko henkilöstö on tavalla tai toisella osallistunut.

Pandemia on otettu uutena mahdollisuutena: ”Olemme kehittäneet uutta liiketoimintaa, keskittyneet myyntiin, asiakkaisiin, innovaatioihin ja tehokkuuteen ja sopeuttaneet strategiaa uuteen normaaliin huomioiden uusia toimintatapoja pandemian jälkeisessä ajassa”, konkretisoi Sohlström.

Ahlstrom-Munksjö reagoi nopeasti Korona-pandemiaan. Kuva: Ahlstrom-Munksjö.

Organisaation ketteryys mahdollisti maskituotannon viisinkertaistamisen

Ahlstrom-Munksjö hyödyntää ainutlaatuista suodatinmateriaaliosaamistaan kasvomaskien valmistamiseen aina kansalaismaskeista vaativimpiin kirurginmaskeihin. He ovat viisinkertaistaneet tuotannon 800 miljoonaan maskiin kuukaudessa eli noin 10 miljardiin maskiin vuodessa. Ahlstrom-Munksjön Yhdysvaltojen Windsor Locks-tehdas kolminkertaisti kasvomaskimateriaalin tuotannon, ja kahdeksan muun tehtaan kapasiteettia on siirretty maskituotantoon. Suomessa Tampereen tehtaan kuitukankaasta jalostetaan kansalaismaskeja, joita Kesko ja S-ryhmä tuovat markkinoille.

Tuotannon muutos vaati reseptien kehittämistä ja muuttamista, hieman erilaisten raakamateriaalien hankintaa mutta ei uusia investointeja. Tärkein vaatimus liiketoiminnan muutokseen on ollut ketteryys, jota hajautettu tulosvastuu ja myynnin, tuotannon ja tuotekehityksen läheisyys on tukenut, toteaa Sohlström.

Maskien suodatus perustuu mekaaniseen suodatukseen, mikä pidentää toiminta-aikaa verrattuna kiinalaisiin maskeihin, joissa suodatusteho perustuu sähköiseen varaukseen, joka häviää kosteuden ja kosketuksen myötä. Kasvomaskien kuidut ovat hyvin ohuita, mikronin luokkaa olevia, tasalaatuisia polyesterkuituja, vaikka 95 % yrityksen käyttämistä kuiduista onkin luonnonkuituja.

PI:n uusi hallitus, luottamushenkilöt ja uudet jäsenet valittiin

PI:n hallitus 2020-2021 valittiin yksimielisesti. Puheenjohtajana jatkaa Riikka Joukio, Metsä Group ja varapuheenjohtajana Katja Metsäranta, Stora Enso. Muutkin hallituksen jäsenet edustavat monipuolisesti alan toimijoita. Hallitukseen kuuluvat Mats Berg, Kemira; Johan Engström, ANDRITZ; Juuso Konttinen, UPM; Jussi Manninen, VTT; Pekka Moisio, Valmet; Jari Nikkinen, Sappi; Kalle Rasinmäki, AFRY; Mari Taipale, CH-Bioforce; nuori jäsen Ida Savinainen, Åbo Akademi ja PI:n toimitusjohtaja Antti Lindqvist.

Uudet luottamushenkilöt vahvistettiin myös. Tutustu toimikuntiimme tarkemmin.

11 uutta vuosijäsentä ja 74 uutta opiskelijajäsentä toivotettiin tervetulleeksi verkostoon. ACA Systems Oy liittyi toiminimijäseksi.

PI:n strategia 2020-2025: Teemme yhdessä puupohjaisen tulevaisuuden ammattilaistemme osaamista kehittäen, verkostoja hyödyntäen, nuoria alalle innostaen ja innovaatioita tukien

Puunjalostusinsinsinöörit ry:n strategia 2020-2025

Marraskuussa alkaneessa strategiatyössä haluttiin päivittää yhdistyksen visio, arvot ja strategiset teemat. Toimintaa ohjaa jatkossa nykysloganista hieman muotoiltu uusi visiomme ”Teemme yhdessä puupohjaisen tulevaisuuden.” Toiminnan tarkoituksemme on olla metsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten uudistumiskykyinen verkosto ja jäsentemme osaamisen moderni kehittäjä. Edistämme alan vetovoimaa ja olemme kotimaassa ja kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. Arvomme ovat jatkossa yhteistyö, luotettavuus ja uudistuminen, jotka näkyvät niin sisäisesti kuin ulkoisesti toiminnassamme.

Strategisissa teemoissa on osin tuttua ja osin uutta: Jatkamme jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittämistä ja yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen edistämistä muun muassa ForestBioFacts -digitaalisen oppimisympäristön ja verkkoseminaarien avulla tulevina vuosina. Teemme töitä jatkossakin alan vetovoiman parantamiseksi, todennäköisesti yhä enemmän yhteistyössä sidosryhmien ja yritysten kanssa esimerkiksi hackathonien muodossa. Tuemme ja edistämme innovaatioita muun muassa nuoria tutkijoita tukien ja innovaatiokilpailuin.

PI:n strategia tehtiin yhdessä kuuden kuukauden aikana

PI:n strategian 2020-2025 työstöön osallistui yhteensä yli 500 jäsentä ja luottamus- ja toimihenkilöä. Kiitos kaikille aktiivisesti strategiatyöhön osallistuneille! Marraskuussa alkaneen päivitysprosessin alkuvaiheessa määriteltiin tulevaisuuden keskeiset muutosajurit, joihin pohjautuen luotiin miniskenaariot jäsenten ensimmäiseen verkkodialogiin. Jäsenten arvioinnin pohjalta hallitus määritteli alustavat strategiset teemat, joille lähdettiin etsimään riittävän vaikuttavia ja sopivia toimintamuotoja. Jäsenistöltä saaduista yli 300 kehitysideasta ja kommentista monet pääsivät mukaan alustavien toimintaehdotusten yhteenvetoon, jota jäsenistö pääsi arvioimaan toisessa verkkodialogissa. Strategia esiteltiin ja hyväksyttiin vuosikokouksessa. Uusi strategia astuu voimaan heti. Käytännön toiminnassa ja viestinnässä se näkyy askeleittain käytössä olevat resurssit ja maailmantilanne huomioiden.

Lue lisää viime vuoden toiminnasta huhtikuisesta Kevätkatsaus-verkkoseminaarista sekä vuosikertomuksesta. Kaikki kevään verkkoseminaarien videot ovat myös katsottavissa jäsensivuilla.

Tervetuloa seuraavaan webinaariimme 16.6., jonka aiheena on "Metsät ja metsäteollisuus koronapandemian keskellä"!