10.4. Sulfiittisellutehtaiden jäteliemen kuiva-ainepitoisuuden nostaminen polttokelpoiseksi

 24. March 2009

Kirjoittaja: Pentti O. Rouhiainen

10.4. Sulfiittisellutehtaiden jäteliemen kuiva-ainepitoisuuden nostaminen polttokelpoiseksi

Jäteliemessä oleva kalkki muodosti kivettyviä yhdisteitä, jotka tukkivat haihdutuskolonit ja siirtoputket. Vihdoin pitkäaikaisten selvitysten ja kokeilujen jälkeen asia pystyttiin ratkaisemann pitämällä vähintäin yksi haihdutinyksikkö koko ajan pesussa ja rakentamalla kaksi siirtoputkistoa, joista toinen oli koko ajan huuhtelussa. Parhaaksi huuhteluaineeksi osoittautui haihduttamon lauhdevesi. Myös poltossa oli ongelmia, kun kattilaan muodostui tippukiviluolaa muistuttavia kalsuim-kerrostumia. Ongelma ratkaistiin itse suunnitellulla polttimella.