11.3. CONOX (Concentrate Oxidation) - Valkaisusuodosten ja keiton jäteliemien käsittely

28. May 2013

Kirjoittaja: Tuomo Niemi
Companies: Conox, Eka Chemicals, Hadwago, Pöyry
People: Bertel Myreén, Risto Silander, Tuomo Niemi

11.3. CONOX (Concentrate Oxidation) - Valkaisusuodosten ja keiton jäteliemien käsittely

Conox (Concentrate Oxidation)

Pöyryllä kehitettiin 1990-luvulla laitteisto alhaisen polttoarvon sisältämien jäteliemien käsittelemiseksi ja haittavaikutusten poistamiseksi hapettamalla.

Ensimmäinen sovellutus oli valkaisun suodospäästöjen ulkoisena käsittelynä. DI Risto Silander ja TkT Bertel Myreén Pöyryltä yhdessä valkaisukemikaalien ja -prosessien toimittaja Eka Chemicalsin sekä PE-muovikalvohaihduttimien toimittaja Hadwagon (Hackman) kehittivät järjestelmän, jolla voitiin tuhota kloorikemikaalipitoiset valkaisun suodokset ja näin voitiin vähentää valkaisulaitosten päästöjä. Järjestelmän koeajot suoritettiin Gruvön tehtaalla Ruotsissa ja laitoksen todettiin toimivan odotetulla tavalla.

Samaan aikaan tehtiin voimakasta kehitystyötä prosessin sisäisten toimintojen kehittämiseksi. Mm. MC-teknologia antoi mahdollisuuden vesimäärien vähentämiseksi ja siten teki mahdolliseksi tehokkaan jäteveden käsittelyn avulla päästöjen haittavaikutusten pienentämisen asetettujen raja-arvojen tasolle.

Toinen Conox-sovellus oli pienimittakaavaisten sellun valmistusyksiköiden keittojäteliemen kemikaalien talteenotto. Tämä liittyi etenkin yksivuotisten kasvien (non-wood) käyttöön raaka-aineena. Aikaisemmat menetelmät eivät olleet sovellettavissa näihin kohteisiin huonon hyötysuhteen ja korkean investointikustannusten takia.

Conox-menetelmässä alhaisen polttoarvon liemi hapetetaan hapella korkeassa (10 bar) paineessa, jolloin reaktoritilavuus on murto-osa ilmalla normaalissa ilmanpaineessa tapahtuvaan hapetukseen verrattuna.

Yksivuotisten kasvien keiton jäteliemien käsittelyn lisäongelma on liemeen siirtyvä kasvien korkea silikaattipitoisuus, joka vaikeuttaa liemen konsentroimista haihduttamalla. Tätä varten Pöyryllä kehitettiin silikaatin poistomenetelmä Conox-reaktorista saatavan hiilidioksidin avulla. Tässä menetelmässä hiilidioksidilla suoritetaan  täydellinen saostaminen, jolloin myös suuri osa orgaanisista yhdisteistä saostuu ja jäljelle jäävä liuos voidaan konsentroida haihduttamalla reaktorihapetusta varten ja keittokemikaalit saadaan talteen.

Conox-järjestelmän jatkokehittäminen, myynti ja markkinointi päätettiin siirtää 1997 omaksi yhtiöksi, Conox Oy, ja jonka omistajiksi tulivat kehittäjäyhtiöt Pöyry, Eka Chemicals, Hackman ja pääomasijoittaja Biofund. DI Tuomo Niemi toimi Pöyryn edustajana yhtiön hallituksessa. Myöhemmin myös toimiva johto omisti yhtiötä. 2005 Conox-järjestelmään liittyvät patentit ja liiketoiminta myytiin USA:han.