SWOT-analyysi

SWOT on käsitteenä peräisin liiketoiminnan suunnittelussa usein lähtökohtana käytetystä analyysistä, jossa selvitetään organisaation sisäisiä vahvuuksia ja heikkouksia sekä ulkoisia mahdollisuuksia ja uhkia. 

SWOT analyysi voidaan kuitenkin sovellettuna tehdä myös henkilökohtaisella tasolla oman työtehtävän, ura ja elämäntilanteen arvioimiseksi. 

SOWT analyysiä kannattaa käyttää omien henkilökohtaisten vahvuuksien ja heikkouksien sekä mahdolllisten uhkien ja mahdollisuuksien pohtimiseen.

Mieti toteutettavaa strategiaa tai sunnitelmaa, jossa huomioit vahvuutesi sekä mahdollisuutesi. SWOT-analyysi auttaa kuitenkin myös kehtitämään esimerkiksi kriisistrategian, jossa ulkoiset uhat kohtaavat heikkoutesi. Voit siis hahmotella mahdollisen kriisin ja sen torjuntaohjelman. 

Näiden lisäksi on tilanteita, joissa heikkoudet ja mahdollisuudet tai uhat ja vahvuudet kohtaavat. Mieti ratkaisuja myös tämäntyyppisille ongelmille.

Esimerkki tilanteesta, jossa heikkoudet ja ja mahdollisuudet kohtaavat ja ratkaisu:

  • Heikkous: Huonot verkostoitumistaidot ja Mahdollisuudet: Paljon verkostoitumismahdollisuuksia. 
    • Mahdollisia ratkaisuja: Heikkouksien parantaminen - Jos mahdollista, henkilön tulisi pyrkiä parantamaan heikkouksiaan, jotta hän voi hyödyntää paremmin tarjolla olevia mahdollisuuksia. Tämä voi sisältää koulutusta, mentorointia tai käytännön kokemuksen hankkimista.

Esimerkkejä tilanteista, joissa uhat ja ja vahvuudet kohtaavat:

  • Vahvuus: Innovatiivinen ajattelutapa ja Uhka: Tiukka sääntely alalla: Henkilöllä voi olla innovatiivinen ajattelutapa, mutta alalla saattaa olla tiukka sääntely, mikä voi vaikeuttaa uusien ideoiden toteuttamista ja innovaatioiden käyttöönottoa.
  • Vahvuus: Laaja kokemus alalta ja Uhka: Teknologian disruptio: Henkilöllä voi olla laaja kokemus tietyltä alalta, mutta samanaikaisesti alalla voi tapahtua teknologisia mullistuksia, jotka uhkaavat perinteisiä toimintatapoja ja vaativat uusien taitojen oppimista.
  • Näissä tilanteissa strategia voi vaihdella tilanteen ja henkilön omien tavoitteiden mukaan, mutta keskeiset strategiset lähestymistavat voivat sisältää vahvuuksien korostamisen, uhkien tunnistamisen ja niihin varautumisen, sekä joustavuuden ja sopeutumiskyvyn ylläpitämisen.

Näiden pohdintojen perusteella voi edetä jopa seuraavalle asteelle ja kehittää itselleen henkilökohtaiset kehityssuunnitelmat esimerkiksi vuodelle eteenpäin.

image-1.png