FBI-päivässä kannustettiin kansainvälistymään ja asettamaan tavoitteet korkealle

1.2.2019

Jo 20. peräkkäinen Forest Based Industries -päivä kokosi yhteen 350 biometsäteollisuuden nykyistä ja etenkin tulevaa ammattilaista kuulemaan ja keskustelemaan kansainvälisestä urasta ja monikulttuurisissa projekteissa työskentelystä.

Forest Based Industry (FBI) -päivä keräsi 29.1.Tampere-talolle 350 biometsäteollisuuden nykyistä ja tulevaa ammattilaista suosittuun opiskelijoiden työelämätapahtumaan. FBI-päivällä on pitkä historia, sillä tapahtuma järjestettiin nyt peräti 20. peräkkäisen kerran. Päivän aiheena oli tänä vuonna ”Legal aliens – working in a foreign culture”. Kansainvälisyysteemalla haluttiin viestiä opiskelijoille erityisesti siitä, että kyky työskennellä monikulttuurisissa ympäristöissä on yhä merkityksellisempi työelämätaito nyt ja tulevaisuudessa.

Monipuolinen päivä piti sisällään motivoivia asiantuntijapuheenvuoroja esimerkiksi monikansallisten liiketoimintaympäristöjen johtamisesta, kansainvälisissä projekteissa työskentelemisestä sekä harjoittelusta ulkomailla. Perinteistä poiketen tapahtuman esitykset pidettiin teeman mukaisesti englanniksi. Tapahtuman puheenjohtajana toimi Tampereen ammattikorkeakoulun Biotuote- ja prosessitekniikan koulutusohjelman koulutuspäällikkö Ulla Häggblom. 

Päivän pääpuhuja, Martin à Porta (President & CEO, Pöyry Plc) nosti esiin erityisesti tavoitteellisuuden ja sen, että tähdätessä henkilökohtaiseen kasvuun ja huippusuorituksiin on tärkeää asettaa tavoitteet korkealle. Aktiivinen omalta mukavuusalueelta poistuminen auttaa kehittymään monipuoliseksi tulevaisuuden huippuosaajaksi. Sanomassa kiteytyi myös se, että kun rakastaa sitä mitä tekee, pääsee niin työ- kuin muussakin elämässä pitkälle. Martin à Porta päätti insipiroivan esityksensä italialaisen renesanssitaiteen yleisneron Michelangelon mietteeseen ”The greater danger for most of us isn´t that our aim is too high and we miss it, but that it is too low and we reach it”. 

Olli Ryymin (Senior Project Manager, Andritz Oy) sekä Jaakko Anttila (VP, Sales Operations, Metsä Fibre) avasivat tiedonjanoisille opiskelijoille omaa kansainvälistä uraansa, sen haasteita ja mahdollisuuksia. Ulkomailla työskenteleminen on tarjonnut molemmille mahdollisuuden osallistua monipuolisiin projekteihin ympäri maapallon. Erilaisista kulttuureista ja taustoista olevien ihmisten kanssa työskentely on avartanut maailmankuvaa ja näkemystä siitä, miten monella tavalla työtä voidaan lopulta tehdä ja miten kulttuuriset seikat vaikuttavat tiimityöhön ja kommunikaatioon. Anttila kannusti nuoria lähtemään vaihtoon ulkomaille ja viestimään työelämässä rohkeasti halusta kehittää kansainvälistä uraa.

Asiantuntijakommentaattoreiden lisäksi FBI-päivässä kuultiin myös opiskelijoiden kokemuksia ulkomailla suoritetusta harjoittelusta. Esimerkiksi biotuote- ja prosessitekniikan opiskelija Juha-Pekka Junnikkala (TAMK) kertoi harjoittelustaan UPM:n Shottonin paperitehtaalla Walesissa. Junnikkalan mukaan harjoittelun tärkeintä antia substanssiosaamisen lisäksi oli projektinhallinta-, johtamis- ja kommunikointitaitojen kehittyminen, tehokkaampien ajanhallintataitojen omaksuminen sekä kielitaidon selkeä parantuminen.

Perinteitä noudattaen seminaariosuuden päätteeksi nuoret pääsivät haastattelemaan neljää biometsäteollisuuden ammattilaista heidän kansainvälisyyskokemuksistaan. Paneeliin osallistuivat Maunu Toivari (Sappi Finland), Mats Berg (Kemira), Jani Sund (Stora Enso) ja Minna Sankari (BillerudKorsnäs). Paneelin juontajina toimivat Saara Johansson (TAMK) ja Alexander Lindholm (TAU).

Opiskelijoille tarjottiin FBI-päivässä mahdollisuus myös verkostoitumiseen. Paikalla oli ennätysmäärä 17 yritystä, joiden ständeillä yritysedustajat keskustelivat opiskelijoiden kanssa biometsäteollisuuden uravaihtoehdoista, kesätyörekrytoinneista ja harjoittelu- sekä lopputyömahdollisuuksista. Verkostoitumaan opiskelijat pääsivät myös keskenään illallisella sekä vauhdikkailla jatkoilla Tampereen Yo-talolla.

FBI-päivä oli täynnä insipraatiota, hyvää mieltä ja arvokkaita kontakteja. Päivän käytännön järjestelyistä vastasivat Tampereen ammattikorkeakoulun biotuote- ja prosessitekniikan opiskelijoiden ainejärjestö Paperikerhon aktiiviset nuoret upealla panoksellaan.

Puunjalostusinsinöörit kiittää kaikkia FBI-päivän järjestelyihin osallistuneita, tapahtumassa esiintyneitä sekä erityisesti paikalle saapuneita opiskelijoita. Teitte päivästä ikimuistoisen! Nähdään ensi vuonna Lappeenrannassa!