Virtuaalinen syysseminaari pureutui ihmisen rooliin ilmastonmuutoksen hillinnässä

24.11.2020

PI:n verkkoseminaarissa 17.11. syvennyttiin ilmastonmuutokseen ja digitalisaatioon, jotka toimivat metsäteollisuuden ajureina. Myös metsäbiotalouden digitaalinen oppimisympäristö, ForestBioFacts, julkaistiin.

Ilmastonmuutoksen ja digitalisaation roolista puhuivat laajasti alan ammattilaiset ja perspektiiviä päivään toi futuristi, keksijä Perttu Pölönen. ForestBioFacts, digitaalinen oppimisympäristö lanseerattiin virallisesti ja nyt kenellä tahansa on mahdollisuus hyödyntää sitä kestävämmän maailman rakentamiseksi. 

Mikko Paloneva Deloittelta muistutti, että suomalaisyritysten kannattaa varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin: toimitusketjun muutoksiin, kiertotalouteen, talouden ja investointien ympäristöriskeihin ja osaamisen kehittämiseen.

Saila Kettunen Kotkamillsiltä puolestaan nosti esiin kuluttajien odotuksia kuitupohjaisille tuotteille. Arvoihin perustuvat odotukset eivät rajoitu pakkausten funktionaalisuuteen vaan myös tunteilla, itsensä toteuttamisella, toivolla ja motivaatiolla on merkitystä ja näitä voidaan hyödyntää kestävien tuotteiden kehityksessä ja markkinoinnissa.

Jukka Ravaska Fintoililta kertoi Haminaan rakennettavat 200 000 tonnin raakamäntyöljyn biojalostamosta, jonka tuotannon on määrä alkaa kesällä 2022. ”Mäntyöljytisleillä on 90 % pienemmät kasvihuonepäästöt kuin vastaavilla fossilisilla. Tuotteista suurin osa menee biodieselin tuotantoon mutta jalosteita hyödynnetään myös kemian-, elintarvike-, ja lääketeollisuuden tuotteissa. ”

Pirita Mikkanen Metsä Groupista toi esiin miten SEED-hankkeessa on usean metsäteollisuuden ja IT-alan toimijan kanssa yhteistyössä saatu digitaalisilla ratkaisuilla tuottavuutta ja innovaatioita paperi-, kartonki- ja sellutehtaille.

Keynote-puhuja Perttu Pölönen maalasi tulevaisuuden työelämätaitoja, joissa teknologiaosaamisen lisäksi korostuu tarinankerronnan taidot, kokeileva asenne sekä ongelmanratkaisu- ja sopeutumiskyky. Luovaa yrittäjämäistä asennetta tarvitaan myös metsäteollisuudessa. ”Uskon, että seuraava vallankumous on inhimillinen. Kaikki lähtee siitä, että osataan perustella merkityksellisyys. Tehtävät, joissa ei anneta ihmisenä itsestämme mitään, on helppo automatisoida.”

Päivän päätti paneelikeskustelu. Jouni Paltakari, Heli Kangas, Olli Dahl ja Perttu Pölönen pohtivat vaikuttamisen tärkeyttä EU-lainsäädäntöön puupohjaisten materiaalien kestävyyden varmistamiseksi ja tulevaisuuden osaamistarpeita Nina Pulkkisen johdolla.

Syyskokouksessa hyväksyttiin myös 16 uutta vuosijäsentä ja 19 opiskelijajäsentä ympäri Suomen. Lisäksi 50 yritysjäsenen joukkoon liittyi Vision Hunters Ltd.

Lämpimät onnittelut stipendien saajille

 • Post-Doc stipendi: TkT Krista Koljonen tutkimusaiheeseen “SpinCELL-Electrospinning of the cellulose-based materials”
 • Tutkimusapurahat väitöskirjatyöhön:
  • M.Sc. Rajesh Koppolu (Åbo Akademi) ”Processability of Nanocellulose-based Biodegradable Barrier Coatings for Food Packaging”
  • M.Sc. Most Kaniz Moriam (Aalto Yliopisto)”Tuning mechanical properties of man-made cellulose fibers to compete with synthetic fiber”
  • M.Sc. Luyao Wang (Åbo Akademi) ”Lignin-carbohydrate complex stabilized Pickering emulsion-based 3D printed constructs for sustained release of hydrophobic drug”
  • M.Sc. Xin Yue (Oulun yliopisto)”Fractionation of lignin using deep eutectic solvents (DESs) and production of lignin nanoparticles in various application”
 • Johan Gullichsen -palkinto: DI Brita Peltokoski Parhaasta Nordic Wood Biorefinery Conference –virtuaalitapahtumassa 13.-15.10.2020 pidetystä esityksestä “Valorizing biorefinery side stream for paper and board applications”

Lue lisää pian ilmestyvästä Paperi ja Puu -lehdestä sekä katso esitykset jäsensivuiltamme!

Kuvat: Jari Härkönen