Miten vastuullisuudesta saadaan kilpailuetua metsäteollisuudessa?

26.10.2022

Vastuullisuuden tarkastelun siirtyessä yksittäisistä yrityksistä arvoketjuihin ja ekosysteemeihin, on vastuullisuuden arvon muodostus muuttanut muotoaan myös metsäteollisuuden ekosysteemissä.

Deloitten ja Puunjalostusinsinöörien järjestämässä lokakuisessa aamiaistilaisuudessa esiintyivät Deloitten vastuullisuusliiketoiminnan asiantuntija Ninni Pasanen ja yhteiskuntasuhdejohtaja Tomi Salo Metsä Groupista.  

”Yrityksen muuttaessa liiketoimintaansa vastuullisempaan ja kestävämpään suuntaan riittävän ajoissa, synnyttää se uusia mahdollisuuksia ja sitä kautta myös taloudellista hyötyä pidemmällä aikavälillä. Arvonluonti liittyy tänä päivänä yhä useammin arvoketjussaan fossiilisten raaka-aineiden käyttöön osallistuvien tuotteiden korvaamiseen vastuullisemmilla tuotteilla ja liiketoimintamalleilla – huomioiden nykypäivän vastuullisuushaasteet kokonaisvaltaisesti. Esimerkiksi kiertotaloudesta löytyy paljon kiinnostavia uusia malleja ja innovaatioita”, Pasanen sanoo. 

Yritys ei voi toimia enää pelkästään omana yksikkönään. Ollakseen aidosti vastuullinen toimija ja näyttäytyäkseen myös kuluttajille vastuullisena, yrityksen tulee ottaa vastuuta koko arvoketjustaan.

Pasasen mukaan kädenjälki (handprint) -ajattelussa otetaan sidosryhmät huomioon ja pyritään luomaan hyötyä myös arvoketjun seuraaville portaille. Kädenjälkiajattelulla voidaan luoda arvoa, ja tuoda yrityksen ja koko arvoketjun tunnistettu arvo näkyväksi ekosysteemille, sidosryhmille ja asiakkaille.  

 

Ympäristöjärjestöt ansaitsevat nykyistä suurempaa arvostusta 

”Meille on tärkeää Metsä Groupissa tehdä vastuullisuuden osalta oikeita asioita pitkällä tähtäimellä – siksi asioita pitää tehdä fiksummin huomenna kuin tänään”, pohtii Salo. 

”EU:n regulaatio liittyy metsäteollisuudessa vahvasti ekologiseen kestävyyteen, metsään ja kuluttajatuotteisiin liitännäisiin kysymyksiin. Edistämällä asioita oma-aloitteisesti ja löytämällä onnistumisia, voimme ohjata toimintaamme regulaation kannalta järkevästi. Kun olemme riittävän hyvissä ajoin liikkeellä, voimme vaikuttamistyön kautta suunnata myös regulaatiokehitystä kohti noita yrityskohtaisia onnistumisia. Tällöin sekä luonto että talous voittavat”, Salo uskoo. 

Salo antaa suuren arvon ympäristöjärjestöjen tekemälle työlle ja näkee tärkeäksi, että metsäteollisuus vahvistaa dialogia niiden kanssa: ”Suuret korvat ja pieni suu” on parempi strategia kuin päinvastoin, sillä meillä on haastajien kanssa samat asiat pöydällä. Puhun haastajista arvostaen, koska heillä on ollut iso merkitys siihen, kuinka kilpailukykyisiä olemme tänä päivänä. Näkemyseroista syntyy eteenpäin vievä voima, joka on kaikille osapuolille hyödyllinen.” 

--- 

Tilaisuus herätti vilkasta keskustelua ja moni kysymys jäi vielä käsittelemättä. Jatkamme mielellään ajatustenvaihtoa tästä tärkeästä ja ajankohtaisesta aiheesta. 

 

Katso esitykset ja tallenne jäsensivuilta