Suomi tarvitsee sekä metsäteollisuuden perinteisiä tuotteita että uusia innovaatioita

11.6.2021

PI:n kesäkuun webinaarissa 10.6.2021 pohdittiin metsäteollisuuden nykyisiä ja uusia tuotteita ja niiden tulevaisuutta pandemian jälkeen.

Käytännön esimerkin uuden innovaativisen tuotteen markkinoille tuonnista kertoi UPM Biomedicalsin johtaja Kari Luukko, joka kuvasi mm. Uusipuu -kilpailun pääpalkinnolla palkitun nanosellupohjaisen FibDex-haavasidoksen syntyä tuotekehityksestä monivaiheisen prosessin ja valtavan dokumentaation kautta valmiiksi CE-hyväksytyksi tuotteeksi.
 

Perinteet ja innovaatiot käsi kädessä

Metsäteollisuus ry:n johtaja ja pääekonomisti Maarit Lindström arvioi, millaiset näkymät metsäteollisuuden yrityksillä ja niiden eri toimialoilla on päästä mukaan maailmantalouden nousuun.

”Metsäteollisuus on tärkeä osa Suomen kansantaloutta ja on muistettava, että alan arvoketjussa, jokainen vaihe tuottaa arvoa”, Lindström sanoi.

”Talouden asiantuntijat ja kansalaiset eivät aina tunnu ymmärtävän tätä. Sellu ja innovatiiviset tuotteet eivät ole toistensa vastakohtia, vaan molemmilla on tärkeä rooli metsäteollisuuden menestyksessä – puu käytetään todella hyvin hyödyksi.”

Lindström muistuttaa, että metsäteollisuudessa on sijansa sekä perinteisillä että uusilla tuotteilla. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että on tärkeää tuottaa tämän päivän tuotteita tämän päivän asiakkaille ja huomisen tuotteita huomisen asiakkaille

”Nykyiset tuotteet ovat markkinoilla myös tulevina vuosina ja niitä täydentää uusien tuotteiden kirjo. Nopeasti kasvavien uusien tuotteiden suhteellinen osuus koko markkinasta on pieni, mutta niille on paljon odotuksia. Perinteisillä tuotteilla on kysyntää nyt ja tulevaisuudessa, ja niitäkin kehitetään koko ajan markkinoiden tarpeita vastaaviksi, vaikkei tästä julkisuudessa niin usein puhuta”, Lindström totesi.

Toinen harhaluulo on, että uusia tuotteita voisi syntyä ilman nykyistä teollista infrastruktuuria. Uudet tuotteet eivät kuitenkaan tipu taivaasta, vaan tarvitaan vahvaa ratkaisutaitoa, jotta saadaan tuotettua vastuullisia, kierrätettyjä, uusiutuvasta materiaalista valmistettuja kestäviä tuotteita.

Nykyisten tuotteiden tuomalla rahalla myös rahoitetaan uusien tuotteiden kehittämistä, ja toimialalla panostetaan vahvasti tuotekehitystoimintaan.
 

Paperi-insinöörien osaamisella kehitystyö käyntiin

Yksi tuore metsäteollisuuden palkittu innovaatio on UPM Biomedicalsin FibDex-haavasidos, jonka tuotekehityspolku on ollut monivaiheinen.

Johtaja Kari Luukko totesi prosessin olleen pitkä.

”Nopeamminkin oltaisiin päästy lopputulokseen. Mutta meillä ei laitettu kaikkia munia samaan koriin, samaan aikaan tehtiin muutakin.”

Kun kuulijakunnasta tuli kysymys lääkinnällisen korkeatasoisen tuotteen kehittäjätiimin kokoonpanosta, Kari Luukko kertoi, että tuotteen alkusuunnittelu tehtiin paperi-insinöörien voimin.

”Totta kai mukaan tuli myös paljon eri alojen asiantuntijoita, mutta sellun ja paperin rakenteista ja niiden osaamisesta lähdettiin liikkeelle.”

Webinaarin tallenne ja Kari Luukon esityksen tiivistelmä ovat katsottavissa PI:n jäsensivuilta: Tapahtumien esitykset​