Stipenditoimikunta

Stipenditoimikunta toimii hallituksen valmistelevana elimenä stipendeihin, apurahoihin, tunnustuspalkintoihin ja ansiomerkkeihin liittyvissä asioissa. PI myöntää vuosittain noin 100 000 €:n arvosta stipendejä ja apurahoja.

Stipenditoimikunta käsittelee stipendihakemukset ja tekee niiden pohjalta esityksen yhdistyksen hallitukselle, joka päättää stipendien saajat. Lisäksi toimikunta tekee hallitukselle ehdotukset ansiomerkkien (Lampenin mitali, Stenbäck-plaketti) saajista sekä kunniajäsenistä.

Stipenditoimikunta

Poppius-Levlin Kristiina
toimikunnan puheenjohtaja
Ekman Kalle
toimikunnan jäsen
Hagström-Näsi Christine
toimikunnan jäsen
Lindqvist Antti
toimikunnan jäsen
Paavilainen Leena
toimikunnan jäsen
Söderberg Petri
toimikunnan jäsen
Tuovinen Olli
toimikunnan jäsen
Morina Donika
toimikunnan sihteeri