Nuorten Forum tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin

Nuorten Forum koostuu alan korkeakoulujen kiltojen puheenjohtajista tehtävänään välittää ajankohtaisia kuulumisia opiskelijoilta PI:n kautta yrityksille ja toiseenkin suuntaan. Nuorten Forumin puheenjohtaja toimii PI:n hallituksessa, jotta nuorten tarpeet ja näkemykset saadaan huomioitua PI:n toiminnassa.

Biometsäteollisuus kaipaa monipuolisia ja osaavia nuoria. Jotta voisimme vastata paremmin nuorten tarpeisiin ja hyödyttää yritysjäseniämme, Nuorten Forum kokoontuu neljästi vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista opiskelumaailmassa. Nuorten Forum tarjoaa nuorille kanavan mielipiteiden ja viestien välittämiseen PI:lle, jolloin nuorten vaikutusmahdollisuudet PI:n toimintaan paranevat. Nuorten Forumiin kuuluu tällä hetkellä edustajat Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Tampereen Ammattikorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta,Turun ammattikorkeakoulusta, Oulun yliopistosta,Åbo Akademista ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK).

Nuorten Forumin tehtävät

  • Valtakunnallisten lukiolaiskampanjoiden organisointi
  • Opiskelijoiden rekrytointipäivän, Forest Based Industries, FBI,-päivän järjestäminen
  • Opiskelijoille suunnattujen tapahtumien ja viestinnän ideointi ja osittain myös toteuttaminen
  • Opiskelijoiden koulutukseen, työelämään ja yritysaktiviteetteihin liittyvä kuulumistenvaihto
  • Nuorten Forumin puheenjohtaja toimii PI:n hallituksen nuorena jäsenenä

Nuorten Forum 2019

Antikainen Airi
toimikunnan jäsen
Fihlman Antti
toimikunnan jäsen
Lindqvist Antti
toimikunnan jäsen
Petäjäjärvi Mika
toimikunnan jäsen
Venäläinen Siiri
toimikunnan jäsen

 Anttila Jani

toimikunnan jäsen

 

 

Lyytikkä Ville

toimikunnan jäsen

Pirinen Lotta

toimikunnan jäsen

 

 

 

Sweins Andreas

toimikunnan jäsen

 

Kysy lisää