Nuorten Forum tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin

Nuorten Forum koostuu alan korkeakoulujen kiltojen puheenjohtajista tehtävänään välittää ajankohtaisia kuulumisia opiskelijoilta PI:n kautta yrityksille ja toiseenkin suuntaan. Nuorten Forumin puheenjohtaja toimii PI:n hallituksessa, jotta nuorten tarpeet ja näkemykset saadaan huomioitua PI:n toiminnassa.

Biometsäteollisuus kaipaa monipuolisia ja osaavia nuoria. Jotta voisimme vastata paremmin nuorten tarpeisiin ja hyödyttää yritysjäseniämme, Nuorten Forum kokoontuu neljästi vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista opiskelumaailmassa. Nuorten Forum tarjoaa nuorille kanavan mielipiteiden ja viestien välittämiseen PI:lle, jolloin nuorten vaikutusmahdollisuudet PI:n toimintaan paranevat. Nuorten Forumiin kuuluu tällä hetkellä edustajat Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Tampereen Ammattikorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta, Oulun yliopistosta,Åbo Akademista ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK).

Nuorten Forumin tehtävät

  • Valtakunnallisten lukiolaiskampanjoiden organisointi
  • Opiskelijoiden rekrytointipäivän, Forest Based Industries, FBI,-päivän järjestäminen
  • Opiskelijoille suunnattujen tapahtumien ja viestinnän ideointi ja osittain myös toteuttaminen
  • Opiskelijoiden koulutukseen, työelämään ja yritysaktiviteetteihin liittyvä kuulumistenvaihto
  • Nuorten Forumin puheenjohtaja toimii PI:n hallituksen nuorena jäsenenä

Nuorten Forum 2023

Hiltunen Emilia
toimikunnan puheenjohtaja
Lindqvist Antti
toimikunnan jäsen
Morina Donika
toimikunnan sihteeri

Aino Kekäläinen
toimikunnan jäsen

Saara Wahlberg
toimikunnan jäsen

Eveliina Palo
toimikunnan jäsen

Oskari Laurila
toimikunnan jäsen

Pyry Lehtinen
toimikunnan jäsen

Ella Majasuo
toimikunnan jäsen

Sebastian Nikolov
toimikunnan jäsen

Nelli Kaskirinne
toimikunnan jäsen