Nuorten Forum tuo opiskelijoiden äänen kuuluviin

Nuorten Forum koostuu alan korkeakoulujen kiltojen puheenjohtajista tehtävänään välittää ajankohtaisia kuulumisia opiskelijoilta PI:n kautta yrityksille ja toiseenkin suuntaan. Nuorten Forumin puheenjohtaja toimii PI:n hallituksessa, jotta nuorten tarpeet ja näkemykset saadaan huomioitua PI:n toiminnassa.

Biometsäteollisuus kaipaa monipuolisia ja osaavia nuoria. Jotta voisimme vastata paremmin nuorten tarpeisiin ja hyödyttää yritysjäseniämme, Nuorten Forum kokoontuu neljästi vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista opiskelumaailmassa. Nuorten Forum tarjoaa nuorille kanavan mielipiteiden ja viestien välittämiseen PI:lle, jolloin nuorten vaikutusmahdollisuudet PI:n toimintaan paranevat. Nuorten Forumiin kuuluu tällä hetkellä edustajat Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Tampereen Ammattikorkeakoulusta, Tampereen yliopistosta,Turun ammattikorkeakoulusta, Oulun yliopistosta,Åbo Akademista ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta (XAMK).

Nuorten Forumin tehtävät

  • Valtakunnallisten lukiolaiskampanjoiden organisointi
  • Opiskelijoiden rekrytointipäivän, Forest Based Industries, FBI,-päivän järjestäminen
  • Opiskelijoille suunnattujen tapahtumien ja viestinnän ideointi ja osittain myös toteuttaminen
  • Opiskelijoiden koulutukseen, työelämään ja yritysaktiviteetteihin liittyvä kuulumistenvaihto
  • Nuorten Forumin puheenjohtaja toimii PI:n hallituksen nuorena jäsenenä

Nuorten Forum 2019

Savinainen Ida
toimikunnan puheenjohtaja
Kormano Leevi
toimikunnan jäsen
Laitinen Erkki
toimikunnan jäsen
Lindqvist Antti
toimikunnan jäsen
Ouli Juho
toimikunnan jäsen
Pirinen Lotta
toimikunnan jäsen
Yin Lili-Emilia
toimikunnan jäsen
Valkeapää Katriina
toimikunnan sihteeri

Rahikka Juhani
toimikunnan jäsen

Salmela Noora
toimikunnan jäsen

Kysy lisää