Oulu

2. September 2011

Companies:  Finncell, Oulu Oy
People: Arvo Fredriksson, Eero Elomaa, Juha Alhojärvi, Keijo Ukkonen, Pentti Yli-Luukko, Rauno Luttinen, Timo Petäjä, Tuomo Niemi, Yrjö Tuhkunen

Oulu

Tutkimustoiminta Oulu Oy:n piirissä kehittyi voimakkaasti 1960-luvulla Yrjö Tuhkusen johdolla ja edelleen 1970-luvulla Di Juha Alhojärven vetämänä. Tutkimusosasto oli jaettu toimialoittain. Sellutehtaan tutkimusta johti Di Tuomo Niemi, joka oli myös kiinteässä yhteistyössä sekä Keskuslaboratorioon erilaisissa työryhmissä ja ohjelmatöissä että Finncelliin massan laatuun liittyvissä markkinoinnin tukitehtävissä. Di Eero Elomaa johti sellutehtaan sivutuotteiden jatkojalostamiseen liittyvää tutkimusta. Ympäristön suojelun rooli kasvoi merkittävästi ja toimintarajat tiukkenivat voimakkaasti. FM Pentti Yli-Luukko toimi Ympäristäsuojelulaboratorion päällikkönä.

1980-luvulle tultaessa tutkimustoiminta eriytettiin toimialoittain. FT Timo Petäjä aloitti Orgaanisen kemian teollisuuden tutkimuspäällikkönä, jolloin aloitettiin myös voimakas panostus tärpätin ja mäntyoljyn jatkojalostustutkimukseen. Orgaanisen kemian teollisuuden tutkimustyö on tuonut huomattavan määrän erilaisia tuotekehitysratkaisuja ja –patentteja sekä mäntyöljyn että tärpätin hyödyntämiseen eri kemianteollisuuden mutta myös elintarviketeollisuuden alueella.  Tämä tutkimustoiminta organisoitiin edelleen Kehitysorganisaatioon DI Arvo Fredriksson alaisuuteen ja jatkui Veitsiluodon kemianteollisuuden, Forkemin ja edelleen Arizona Chemicalin piirissä Keijo Ukkosen ja Rauno Luttisen johdolla.