Serlachius

 14. April 2011

Kirjoittaja: Klaus D. J. Schnabel
Companies: KCL, Metsäliitto, Srelachius, TKK, VTT
People:  A.W. Silfversparre, Aarno Kenetti, Brynolf Nysten, Ermo M. Kaila, Heli Juurikas, Jukka Karppinen, Klaus Schnabel, Lauri Jääskeläinen, Marja-Liisa Sahlsten, Pirkko Molkentin-Matilainen, Raimo Kettunen, Rauno Rautiainen, Rurik Skogman, Simo Hyvärinen, Tapio Hurme, Vappu Piiroinen

Serlachius

G.A. Serlachius Oy:n tutkimuslaboratorio ja T&K - osasto

Laboratorioista se alkoi

G.A. Serlachius Oy:n t & k -toiminta alkoi 1920-luvulla spriitehtaalla sijainneessa laboratoriossa sellun vaaleuden ja spriin alkoholipitoisuuden mittaustoimintana.

Vuonna 1954 perustettiin Mänttään koko G.A.S. Oy:n yhteinen tutkimuslaboratorio. Se pääsi vuonna 1958 muuttamaan spriitehtaalle rakennettuihin uusiin tiloihin. Vuonna 1964 koekeittämö, -valkaisimo ja massanlajittelulaitteet sekä täydellinen selluloosan ja paperin koestuslaitteisto. Tutkimuslaboratoriossa järjestettiin myös laboranttien koulutusta ja sieltä käsin ohjattiin yli 100 TKK:n diplomityötä.

Tutkimuslaboratoriossa tutkittiin Mäntän, Kankaan, Takon, Lielahden ja Kolhon tehtaiden tarpeita varten mm. paperin ja kartongin pintakäsittelyä, puolikemiallisen massan valmistusta ja valkaisua ja myös Iki-levyn lujuuksia ja jätevesiä. Yhteydet eri tutkimuslaitoksiin, kuten Oy Keskuslaboratorioon Espoossa ja VTT:n tutkimuskeskukseen Otaniemessä, olivat tärkeitä.

Jätevesien tutkimus oli alkanut jo 1930-luvulla yli-insinööri A.W. Silfversparren toimesta. Hänen suuresti arvostetun tutkimustyönsä pohjalta järjestettiin Mäntässä vuonna 1958 Limnologien Symposium.

Vuonna 1971 Mäntän laboratorioiden organisaatiossa tapahtui suuri muutos, kun perustettiin T&K -osasto. Siihen liitettiin tehtaan kaikki laboratoriot (tutkimuslaboratorio sekä paperi-, selluloosa- ja voimaosaston laboratoriot).

Vuonna 1974 otettiin käyttöön uusi toimitalo, ns. Lampitalo, johon keskitettiin kaikki yhtiön tutkimus- ja kehitystoiminta.

Tutkimuslaboratorion ensimmäinen päällikkö oli Aarno Kenetti. 1971 perustettua T & K -osastoa johti Ermo M. Kaila. Vuosien saatossa Mäntässä t & k- työtä olivat tekemässä Simo Hyvärinen, Klaus Schnabel, Raimo Kettunen, Rauno Rautiainen, Vappu Piiroinen, Brynolf Nysten, Tapio Hurme, Jukka Karppinen ja Pirkko Molkentin-Matilainen.

Tehtailla t & k- ja laboratoriotoimintoja pyörittivät Rurik Skogman ja Lauri Jääskeläinen Kankaalla, Heli Juurikas Takossa ja Marja-Liisa Sahlsten Kyrossa. Vuonna 1986 G.A. Serlachius Oy fuusioitiin Metsäliiton Teollisuus Oy:n kanssa. Uuden yhtiön nimi oli Metsä-Serla Oy.

Tutkimusten sovellutuksia Mäntän tehtailla

Sulfiittimassan hartsipitoisuuden alentamiseen alettiin käyttää hakevarastointia (Kuva 1.) ja tensidejä valkaisussa.


Kuva 1. Hakekeko

1970–80 luvun taitteessa rakennettiin uuden spriitehtaan jatkeeksi vuonna 1982 käynnistynyt Pekilo- proteiinirehutehdas. Tapio Hurme oli avainhenkilö tässä.

Pergamiinipaperin laadulle tärkeää massojen vedenpoistoa kehitettiin sopivammaksi kehittämällä jauhatuksen luonnehtimista. Kolmessa diplomityössä vuosina 1957–60 instrumenttiosastolla kehitettiin Serla- muotti (Kuva 2.)

Vuonna 1962 alkaen tuotiin markkinoille silikonilla pintakäsitelty leivinpaperi.

Vuonna 1965 löydettiin sopivia muovilaatuja filmipäällystykselle, jolloin syntyi Gasella- pergamiinirasvankääre ja keksipakkauksia.

Kreppilajit valmistettiin omasta sulfiittimassasta, vuodesta1950 alkaen myös ostohiokkeesta ja lehtipuusellusta (jopa eukalyptussellusta). Vuodesta 1965 alkaen kuvaan tuli myös siistausmassa. Keräyspaperia siistattiin alussa vaahdottamalla ja vuodesta 1985 alkaen pesumenetelmää käyttäen.

Kreppipaperilaaduille kehitettiin erikoiskoestusmenetelmiä (Levlin, J-E. Pulp and Paper Testing, Book 17 (Papermaking Science and Technology, former known as Fapet), Chapter 11: Hygiene papers).      

                                                                                                                                                         
Kuva 2. Laboratorio  

Jalostustakin tuettiin

Vuonna 1965 lanseerattiin toilettipaperille PVC – muovikääre (Kuva 3.). Paras – Toiletti paperinen ”banderolli” (Kuva 4.) vaihtui ja nykyinen Katrin- kaksoisrulla pakkaus sai alkunsa. Samoin Serla-Liinan glassiini-kääre korvattiin.


Kuva 3. Serla Kaksoiskreppi PVC-muovikääreessä

 


Kuva 4. Paras Toilettipaperi paperikääreessä

 

Kreppipaperilaatujen varastoitavuutta parannettiin ja mm. sen imukyvyn aleneminen saatiin valvontaan.

Terveyssiteiden valmistuksessa siirryttiin non-wowenin käyttöön.