2.12. Peroksyetikkahapon käyttö valkaisussa

1. September 2011

Kirjoittaja: Jorma Sundquist
Companies: Kemira

2.12. Peroksyetikkahapon käyttö valkaisussa

Peretikkahappo on selektiivinen hapetin, joka soveltuu selluanalytiikassa holoselluloosan määrittämiseen. Tekstiilitekniikassa sitä on myös sovellettu Na-kloriitin sijasta puuvillakankaiden valkaisuun. Sellun valmistuksessakin se kemiallisten ominaisuuksiensa puolesta sopii joihinkin delignifiointiprosesseihin ja valkaisusekvensseihin. Eräissä koeasteelle jääneissä organosolv-menetelmissä sitä on käytetty mm. non wood-kasvien keittoon ja valkaisuun. Pääasiallinen este sen käytön leviämiseen on kuitenkin ollut valmistuksen, kuljetuksen ja varastoinnin kalleus.

Suomen selluteollisuudessa peretikkahappoon alettiin kiinnittää huomiota 1980- ja 90-lukujen vaihteessa kun pyrkimys ja usko TCF-valkaisuun oli voimakkaimmillaan. Kemira ryhtyi valmistamaan ja myymään väkevöityä peretikkahappoa selluteollisuudelle Oulussa.

Peroksyetikkahappoa (Paa) syntyy happokatalysoidulla reaktiolla etikkahaposta ja vetyperoksidista.

Tasapainoreaktion tuotteina muodostuu perhappoa ja vettä. Perhappo väkevöidään tislaamalla alennetussa paineessa 38 %:n väkevyyteen. Tasapainon siirtymistä takaisin väärään suuntaan, so. perhapon laimentumista estetään jäähdyttämällä happo – 10oC:een ennen varastointia. Siirto sellutehtaille tapahtuu jäähdytetyillä tankkiautoilla.

Peretikkahapon valkaisuteho on pienempi ja sen hinta korkeampi kuin klooridioksidin. Siksi sen käyttö soveltuu parhaiten puhtaiden TCF-sekvenssien loppuvalkaisuun, joissa massa sisältää enää vain pieniä määriä valkaisuainetta kuluttavaa värillistä ainesta.

Kirjallisuus:

  • Christine Chirat et al, Chemical Pulping, part 1/4, Fibre Chemistry and Technology, Pedro Fardim (Ed.). Paper Engineers’ Association/Paperi ja Puu Oy. Helsinki 2011. ss. 479, 484, 543, 585.