Johdanto

Kesällä 2007 PI-yhdistys järjesti eri aikoina valmistuneille paperi-insinööreille kurssilounastilaisuuden. Monien paikallaolijoiden mielestä tilaisuus oli ikimuistoinen. Lounaan osanottajajoukosta johtuen - vanhimpien opiskelu Polilla ajoittui 1940-luvulle - keskustelu eri pöydissä koski luonnollisesti menneitä aikoja ja mitä kaikkea itse kukin tuli tehneeksi. Lounaan aikana allekirjoittaneet lyöttäytyivät yhteen ja alkoivat muistella paperiteollisuuden erilaisia innovaatioita. Jouni ja Jaska olivat juuri syventyneet talkin käytön aloittamiseen ja Penaa huolestutti julkisuudessa lisääntyvässä määrin ilmestyneet kannanotot, joissa väitettiin metsäteollisuuden täysin unohtaneen uudistumisensa. Keskustelun johtopäätös oli, että jotain on tehtävä. Todellisuudesta näyttää eritoten ulkopuolisilla olevan aivan väärä käsitys, ehkä ymmärrettävästikin johtuen siitä, että enimmältä osin paperiteollisuus on business - to - business liiketoimintaa eikä näin ollen avaudu tavalliselle kuluttajalle. Osa uudistuksista on jopa vain tietyn kapean alan asiantuntijoiden tunnistettavissa.

Projektin toteuttamiseksi Pirkko lupasi PI-yhdistyksen hallinnollista apua. Jatkokeskusteluissa päädyttiin siihen, että pyritään wiki-sivuille selostamaan "kaikki mahdolliset" suomalaiset innovaatiot, löytämään niiden aikaansaamiseen osallistuneet henkilöt ja pyytämään heiltä tarinan siitä mitä he tekivät. Näin syntyi vähitellen pitkä lista asioista ja henkilöistä. Saatoimme todeta, että tekijöitä teollisuudessamme on ollut todella paljon ja näin ollen kukaan ei voi tietää kaikkea. Joukko on suuri ei vain kokonaisuudessaan, vaan useissa yksittäisissäkin uudistustöissä on tekijöitä ollut suurempi joukko. Yhteistyö on ollut tutkimus- ja kehitystyön leimallinen piirre.

Innovaatioita tallennettaessa joudutaan ottamaan kantaa innovaation käsitteelliseen määritelmään. Mikä on innovaatio? Tästä on ilmeisesti hyvinkin monia käsityksiä. Ilkka Kartovaara on todennut, että huomioon ottaen toimialamme erityispiirteet innovaatioilla on kahdenlaisia tekijöitä:

  • 1) innovaattorit jotka ovat idean, tuotteen, konseptin, teknologian luojia/kehittäjiä ja
  • 2) pioneerit, jotka ovat tuotteen, konseptin, teknologian teollisia soveltajia. Innovaatio on suomalainen, jos joko innovaattori tai pioneeri on suomalainen. Erityisen vahvasti suomalaisia ovat ne innovaatiot, joissa sekä innovaattori että pioneeeri ovat suomalaisia. Sen mukaan, mihin innovaatiot kohdistuvat, ne voidaan ryhmitellä:
    • 1. puhtaat prosessi-innovaatiot, joissa loppukäyttäjän näkökulmasta tuote ei muutu ollenkaan,
    • 2. prosessi-innovaatioilla luodut tuoteinnovaatiot, joissa uusi yksikköprosessi tai raaka-aine on keino tuoteinnovaation synnyttämiseen.Tuloksena on loppukäyttäjän näkökulmasta uusi tuote tai tuotevariaatio ja
    • 3. tuoteinnovaatioilla luodut uudet sovellusalueet. Huomattava on myös, että suuressa osassa paperiteollisuuden innovaatioista on käytännössä kyse moniportaisesta kehitysprosessista sisältäen itse asiassa lukuisia pienempiä tai suurempia yksittäisiä innovaatioita.

Kun projektin kuluessa paperiteollisuuden innovaatiot 1950-luvulta lähtien saadaan tallennettua toivon mukaan mahdollisimman täydellisesti, voidaan näin saatua materiaalia 1) työstää tiivistelmädokumenteiksi käytettäväksi erilaisiin informaatio- ja edunvalvontatarkoituksiin sekä 2) käyttää peruslähtökohtana paperiteollisuutta koskevassa tutkimus- ja kehitystyössä yrityksissä, KCLssä, Metsäklusteri Oy:ssä ja yliopistoissa, tietona siitä, mitä on jo aiemmin tehty, mitä on saatu valmiiksi ja, mikä myös on tärkeää, tietona, mitä kaikkea on yritetty pääsemättä välttämättä aina tavoitteeseen.

Lopuksi: On syytä korostaa, että kiitokset tämän historian tallennusurakan onnistumisesta kuuluvat kaikille niille, jotka aikaa ja vaivojaan säästämättä kirjoittavat oman tarinansa. Kaikki he tekevät suuren palveluksen toimialallemme. On myös kovin toivottavaa, että tämä projekti koetaan jatkuvaksi niin että näille sivuille saadaan uusia kronikoita sitä mukaa kuin paperiteollisuudessamme aikaansaadaan uusia innovaatioita.

Pentti Sierilä  Jouni Huuskonen  Jaakko Palsanen