Strategia 2020-2025

Visio

Teemme yhdessä puupohjaisen tulevaisuuden.

Toiminnan tarkoitus

Olemme metsäteollisuuden ammattilaisten ja yritysten uudistumiskykyinen verkosto ja jäsentemme osaamisen moderni kehittäjä. Edistämme alan vetovoimaa ja olemme kotimaassa ja kansainvälisesti haluttu yhteistyökumppani. 

Strategiset teemat

  • Jäsenistön ammatillisen osaamisen kehittäminen
  • Yhteisöllisyyden ja verkostoitumisen edistäminen
  • Alan vetovoiman parantaminen
  • Innovaatioiden tukeminen ja edistäminen

Arvot

Yhteistyö                                                               
Teemme hyvää ja molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä jäsentemme, metsäteollisuuden eri toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Uskomme yhdessä tekemisen voimaan niin PI:n sisällä kuin ulkoisten kumppanien kanssa. Jaamme tietoa avoimesti ja luottamuksella, ja pyrimme kumppanuuksien avulla parempaan vaikuttavuuteen matkalla kohti strategisia tavoitteitamme.

Luotettavuus 
Tarjoamme luotettavaa tietoa ammatillisen osaamisen kehittämiseen tapahtumissamme, julkaisuissamme ja muussa toiminnassa. Olemme luotettava ja haluttu yhteistyökumppani erilaisiin projekteihin niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Palvelemme jäseniämme luottamusta herättäen täsmällisesti ja vastuullisesti. Luotamme toisiimme ja kumppaneihimme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Uudistuminen
Haluamme itse jatkuvasti uudistua ja samalla tukea metsäteollisuuden uudistumista. Etsimme uusia toimintamuotoja jäsentemme palvelemiseksi. Pyrimme myös edistämään metsäteollisuuden uudistumista ja tuomaan esille alan uutta tietoa ja innovaatioita. Kehitämme omaa ja jäsentemme ammatillista osaamista ajassa kiinni toimien.

 

 

Lue tarkemmin strategiasta