3.3. BCTMP integroituna sellutehtaaseen

2. September 2011

Kirjoittaja: Jaakko A. Palsanen
People: Isto Nikamaa, Kai Vikman, Maija Pitkänen, Marko Pekkola, Ole Nickull

3.3. BCTMP integroituna sellutehtaaseen

DI Ole Nickull, Ins. Isto Nikamaa, DI Marko Pekkola, FT Maija Pitkänen ja DI Kai Vikman saivat Suomalaisen Insinöörityöpalkinnon vuonna 2005 Valkaistun kemitermohierre BCTMP –prosessin kehitystyöstä. Valkaistua BCTMP massaa on valmistettu aikaisemmin sekä integroitumattomissa markkinamassatehtaissa että paperi- tai kartonkitehtaaseen integroiduissa yksisköissä. Raaka-aineena näissä on käytetty eri puulajeja, myös haapaa. Nyt palkitussa prosessissa on kuitenkin uusia innovaatioita, minkä johdosta palkinto on ollut ansaittu.

Seuraava teksti perustuu TEK:n julkaisuun Suomalainen Insinöörityöpalkinto 1981-2007.

Palkitussa BCTMP-menetelmässä koko prosessi on ollut kehityksen kohteena. Julkaisussa on yksityiskohtaisesti käsitelty valkaisun jälkeisen pesuveden käsittelyä. Pesuvesi sisältää puusta liuenneita aineita (7% puuaineesta) sekä lisäksi massan valmistuksessa käytettäviä kemikaaleja. Erityisiä piirteitä ovat:

 • pesuun tarvittava vesimäärä on totuttua pienempi
 • pesuvesi johdetaan seitsenportaiseen haihduttamoon
 • jauhinten lämmön talteenotto voidaan hyödyntää tehokkaasti haihduttamossa
 • väkevöity pesuvesi syötetään sellutehtaan soodakattilaan
 • liuennut puuaines poltetaan soodakattilassa energiaksi
 • kemikaalit siirtyvät sellutehtaan lipeäkiertoon
 • vesikierron korkeasta sulkemisasteesta johtuen jätevesille ei tarvita aktiivilietelaitosta

Julkaisussa on listattu myös muita kohteita, joissa prosessia on kehitetty kuitenkaan niissä olevia uusia innovaatiota tarkemmin kuvaamatta.

 • kuidutuksessa käytetyt kemikaalit on vaihdettu
 • peroksidivalkaisun apuaineet on vaihdettu
 • jauhimien rakennetta on kehitetty ja on saavutettu energiansäästöjä

Integroinnissa sellutehtaaseen on saavutettu seuraavia säästöjä

 • yhteinen puun käsittely ja vastaanotto
 • yhteinen tehdaspalvelu

Ensimmäinen integroitu BCTMP laitos käynnistyi Joutsenossa 2002 ja seuraava Kaskisissa.