Stipendirahaston säännöt

PUUNJALOSTUSINSINÖÖRIEN RAHASTON SÄÄNNÖT

1 Rahaston nimi

Rahaston nimi on Puunjalostusinsinöörien rahasto. Rahasto on perustettu 10.11.2000 yhdistämällä Suomen Paperi-insinöörien Yhdistyksen Kukkaisrahasto, Ansiomerkkirahasto, Suomen Paperi-insinöörien Yhdistyksen julkaisurahasto, Suomen Paperi-insinöörien Yhdistyksen opinto- ja tutkimusrahasto, Professori Niilo Rytin rahasto ja Jaakko Pöyry –yhtiöiden rahasto yhdeksi rahastoksi. Samalla on lakkautettu Kantarahasto, Suomen Hihnatehtaitten rahasto sekä Korjausrahasto. Yhdistetyn rahaston aiempi nimi vuoteen 2018 saakka oli Suomen Paperi-insinöörien rahasto.

2 Rahaston tarkoitus

Rahaston tarkoituksena on

 • edistää tutkimus- ja kehitystyötä metsä- ja siihen liittyvän teollisuuden alalla
 • tukea metsä- ja siihen liittyvän teollisuuden opintoja
 • jakaa tunnustuspalkintoja
 • mahdollistaa ansiomitalien ja –plakettien jakaminen

3 Rahaston varat

Rahaston varat muodostuvat pääomasta, joka muodostuu rahastoon yhdistettyjen rahastojen yhteenlasketusta peruspääomasta, lahjoituksista ja näin kertyneiden varojen tuotosta, yhteensä 6 136 124,08 mk (tilinpäätös 31.12.2000).

4 Rahaston hoito

Rahaston hoidosta vastaa Puunjalostusinsinöörit ry:n hallitus, joka päättää rahaston varojen sijoittamisesta ja käytöstä, jaettavista apurahoista, palkinnoista sekä muista tunnustuksista.

5 Rahaston sijoitukset

Rahaston varat sijoitetaan tuloa tuottavasti pitäen silmällä niiden reaaliarvon säilymistä.

6 Rahaston tilinpäätös

Puunjalostusinsinöörit ry:n hallitus tekee rahaston varojen hoidosta vuosittain tilin, josta näkyy rahaston pääoma vuoden alussa, sen tulot, menot ja rahaston tarkoitukseen käytetyt varat kuluneena vuonna sekä rahaston pääoma vuoden lopussa. Tilinpäätöksen tarkastaa Puunjalostusinsinöörit ry:n tilintarkastaja.

7 Rahaston varojen käyttö

Rahaston varojen tuotosta voidaan jakaa vuosittain:

 • Opiskelijastipendi
 • Tutkimusapuraha (aiemmin Jaakko Pöyry -yhtiöiden stipendi)
 • PI PostDoc -stipendi
 • Aloittavan yrittäjän stipendi
 • Oivallisesti valmistuneen stipendi

Lisäksi rahastosta voidaan myöntää julkaisu- ja matka-apurahoja sekä muita Puunjalostusinsinöörit ry:n hallituksen päättämiä erikoispalkintoja.

Rahastosta myönnetään

 • C.J. Janssonin palkinto
 • Professori Niilo Rytin palkinto

Rahaston tuotoilla katetaan kustannukset, jotka aiheutuvat Lampén-mitalin, Stenbäck-plaketin ja yhdistyksen ansioplaketin myöntämisestä.
Stipendejä, apurahoja, palkintoja ja tunnustuksia voidaan myöntää vain yhdistyksen jäsenille.
Puunjalostusinsinöörit ry:n hallitus päättää tarkemmin apurahojen myöntämisperusteista ja hakumenettelystä. Yhdistyksen hallitus päättää myös palkintojen ja tunnustusten myöntämisestä.

8 Rahaston sääntöjen muuttaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen esityksestä, mikäli Puunjalostusinsinöörit ry:n yleisen kokouksen osanottajista ¾ kannattaa muutosta kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on vähintään yksi kuukausi ja joista toinen on yhdistyksen vuosikokous.

9 Puunjalostusinsinöörit ry:n purkautuminen

Mikäli Puunjalostusinsinöörit ry lopettaa toimintansa, on rahaston varat käytettävä hallituksen päätöksen mukaisesti rahaston tarkoitusperiä vastaavaan tarkoitukseen.

Stipendien, palkintojen ja ansiomerkkien tarkemmat kuvaukset ja kriteerit liitteessä.