4.14. Juantehdas: Olutpahvista graafisen kartongin laatujohtajaksi

2. March 2009

Kirjoittaja: Pentti R. Sierilä
Lähde: Järvimalmiruukista kartonkitehtaaksi, Juantehtaan historia 1746 – 1996, Forsberg, Juha, Kankkunen, Ari, Karisto Oy, Hämeenlinna, 1996
Companies:  Kymin Osakeyhtiö, Strömsdal

4.14. Juantehdas: Olutpahvista graafisen kartongin laatujohtajaksi

Juantehtaan, ruotsiksi Strömsdal, teollinen toiminta alkoi vuonna 1746, jolloin Nilsiän pitäjään, viisi peninkulmaa Kuopiosta sijaitsevan Juankosken äärelle perustettiin rautaruukki. Yli 250-vuotisen historiansa aikana Juantehdas on jalostanut alueen raaka-aineista, järvimalmista ja metsistä rautatuotteita, lankkuja, puuhioketta ja kartonkia. Sahatavaraa vietiin 1800-luvulta alkaen. 1900-luvun alkupuolella alkoi hiokkeen ja kartongin valmistus ja vienti. Tehtaan omistus on vaihdellut savolaiselta maalaisaristokratialta pietarilaiselle teollisuussuvulle, venäläis-suomalaiselta vapaaherralta vuodesta 1915 suomalaiselle suuryhtiölle, Kymin Osakeyhtiölle ja viimeksi, vuodesta 1988 yksityiselle pörssiyhtiölle. Tällä hetkellä yhtiö on kaikista ponnisteluista huolimatta ajautunut rahoitusongelmiin ja selviytymistilaan.

Toimintahistoriansa aikana tehtaan tuotteiden jalostusastetta nostettiin määrätietoisesti. Erikoistumisella ja kapean sektorin osaamisella pyrittiin takaamaan toiminnan jatkamisen edellytykset.

Sotien jälkeen aina 1970-luvun alkuun Juantehtaan päätuote oli valkoinen puupahvi. Suurin artikkeli oli ns. olutpahvi, jossa tehdas oli johtavia tuottajia Euroopassa. Olutpahvi oli kiillottamatonta UGL-kartonkia, paksuudeltaan 1 – 2,3 mm, usein gaufreerattua eli pistekuvioitua. Ostaja painoi kuvan mainosteksteineen, stanssasi kartongin pieniksi levyiksi ja myi ne sitten olutpanimoille, jotka edelleen jakoivat ne asiakkaina oleville ravintoloille. Olutpahvin ominaisuutena täytyi painokelpoisuuden lisäksi olla tehokas imukyky.

1960-luvun lopulla kartonkikone päätettiin uudistaa perusteellisesti ja siirtyä uusien korkealaatuisten tuotteiden valmistukseen. Uusi päätuote oli myyntipakkauksissa käytettävä taivekartonki. Se poikkesi olutpahvista raaka-ainepohjaltaan siten, että muualta tuotavan sellun osuus oli yli 50 %, kun se olutpahvissa oli ollut 10 -15 %. Pakkauskartongin ohella alettiin 1970-luvulla valmistaa onnittelu- ja maisemapostikorttien sekä pehmeäkantisten kirjojen kansiin käytettäviä ns. graafisia laatuja. Kaikki tuotteet valmistettiin päällystämättöminä, kevyesti päällystettyinä ja täyspäällystettyinä.

Vuonna 1986 Juantehtaan tuotevalikoimaan tulivat laminoidut kartongit. Markkinoille saatiin Kym Metallic, Kym Foil ja eräitä muita. Metallipintaisia laatuja käytettiin näyttäviin pakkauksiin savuke-, alkoholi-, makeis- ja kosmeettisen teollisuuden raaka-aineeksi. Muovipintaisia käytettiin vuosikertomusten kansiin ja postikortteihin.

Vuonna 1987 Juantehtaan tuotteet määriteltiin price-, performance- ja appearance-laatuihin. Price-tuotteet olivat bulkkitavaraa, pesuaine- ja kaurahiutalepakkausten materiaalia. Performance-kategoriassa laadulliset seikat kuten painettavuus ja ajettavuus tulivat mukaan, mutta hinta oli myös määräävä tekijä. Appearance-tuotteissa taas ulkonäkökysymys oli merkittävin tekijä ja hinta päätöksenteossa vasta korkeintaan kolmannella sijalla. Pyrkimys oli kaikkein korkeimpaan kategoriaan, kuitenkin niin, että toisenkin kategorian tonnistot säilyvät tuotannossa, koska pelkät ulkonäkö-tuotteet olivat liian kapea markkinasegmentti.

1990-luvun puolivälissä Stromsdalin tuotevalikoima koostui neljästä kartonkilaadusta: GraphiArt Duo, GraphiArt Lux, GraphiArtCard HB ja Stromcard HB. Usean vuoden tuotekehityksen tuloksena yhtiö saavutti Euroopassa graafisen kartongin laatujohtajan aseman. Korkeatasoisen kartongin ominaisuuksia ovat mm. vaaleus, kiilto, sileys ja jäykkyys. GraphiArt Duo on markkinoiden ainoa molemmin puolin täyspäällystetty symmetrinen taivekartonki. GraphiArt Lux ja RaphiArt HB ovat Euroopassa lajissaan ensimmäisiä kolme kertaa yksipuolisesti teräpäällystettyjä laatuja. Rakenteeltaan tuotteet ovat kolmikerroskartonkia. Keskikerros on valkaistua hioketta valmistettuna lähialueen kuusipuusta. Pinta- ja taustakerros koostuvat valkaistusta sa-sellusta. Kartonkikoneella on terä- ja ilmakaavaripäällystinyksiköt pintapuolella ja sauvapäällystinyksikkö taustapuolella. Graphi-laadut päällysteään erillisellä päällystyskoneella, jossa on sekä pinta- että taustapuolella kaksi teräpäällystinyksikköä. Lopullinen kiilto ja sileys saadaan aikaan softkalanterilla.

Stromsdalin tuotteet on 85 %:isesti myyty arkkipakattuna. Käyttökohteita ovat olleet vaativat painotyöt, kuten onnittelu- ja postikortit, mainostuotteet sekä kosmetiikka-, lääkeaine- ja kulutustavarapakkaukset.