Raportointiohjeet

PI:n stipendien edellytyksenä on se, että stipendien saajat sitoutuvat toimittamaan PI:lle raportin stipendin käytöstä vuoden sisällä stipendin myöntämisestä.

Opiskelijastipendit

Raportin pohjana voi käyttää oman korkeakoulun vaihto-opintojen/harjoittelun raportointiohjeita. Tämän lisäksi sisällytä raporttiin mukaan kuvaus siitä, mikä oli ammatillinen hyöty, jota hait/sait (vaihdosta/harjoittelusta/muusta stipendikohteesta) ja miten se edisti opintojasi. (Esim. kuvaus vaihdossa suoritetuista opinnoista.)

 

Tutkimusstipendit

Lyhyt kirjallinen raportti siitä, miten stipendin aiottu käyttö on toteutunut ja kuvaus, mitä ammatillista hyötyä sillä on saavutettu sekä miten se edisti tutkimusta. (Esim. konferenssimatkoista tieto, onko pidetty esitys tai esitelty posteri tilaisuudessa.)