Tunnustuspalkinnot

PI myöntää tunnustuspalkintoja ansiokkaista opinnäytetöistä sekä erinomaisista esityksistä kansainvälisissä konferensseissa tai innovaatiokilpailuissa.

Andritz Oy:n tunnustuspalkinto

Andritz Oy:n palkinto on tunnustus ansiokkaasta, kuitujen valmistukseen tai muokkaukseen liittyvästä opinnäytteestä. Palkinnon suuruus on 3 000 € ja se jaetaan keväisin vuosikokouksen yhteydessä. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana.
Palkinnon hakuaika päättyy 15.3.

HAE TUNNUSTUSPALKINTOA

(Tunnustuspalkinto on perustettu 1999 Suomen Paperi-insinöörien Yhdistyksen 85-vuotisjuhlan kunniaksi.)

 

Valmet Sustainable Pulping -tunnustuspalkinto

Valmet Sustainable Pulping -tunnustuspalkinto on Valmetin palkinto, joka myönnetään vuosittain ansiokkaalle opinnäytetyölle (diplomityö, maisterityö tai väitöskirja), joka liittyy seuraaviin aihealueisiin:

  • Kemialliset ja mekaaniset puun kuidutusprosessit,
  • Kemiallisen puunjalostuksen sivuvirrat ja talteenottoprosessit,
  • Puupohjaiset tekstiilikuituprosessit,
  • Puupohjaiset mikro- tai nanoselluprosessit tai
  • Edellä mainittujen prosessien käytännön sovellukset.

Paras opinnäytetyö valitaan hakemusten perusteella. Palkinto jaetaan syyskokouksen yhteydessä ja sen suuruus on 5 000 €. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana. Palkinnon hakuaika päättyy 15.10.

Palkinto on jaettu vuoteen 2020 saakka nimellä Valmet Mechanical pulping- tunnustuspalkinto

HAE TUNNUSTUSPALKINTOA

 

Andritz Oy:n ja Valmetin tunnustuspalkintojen hakemuksiin tarvitset seuraavat liitteet:

  • Ansioluettelo tai vastaava selvitys 
  • Selvitys haetuista ja saaduista muista apurahoista
  • Oikeaksi todistettu luettelo suoritetuista kursseista arvosanoineen ja niiden keskiarvo sekä suoritettujen opintopisteiden määrä
  • Opinnäytetyön tiivistelmä sekä arvostelu/lausunto
  • mahdolliset stipendisuositukset

 

Muut tunnustuspalkinnot

Niilo Rytin tunnustuspalkinto

Palkinnon tarkoituksena on edistää paperi-, paperinjalostus- ja pakkaustekniikan jatko-opiskelua myöntämällä tunnustuspalkintoansiokkaasta Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa paperi-, paperinjalostus- ja pakkaustekniikkaan liittyvästä väitöskirjasta. PI valitsee tunnustuspalkinnon saajan enintään kerran vuodessa Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun ko. oppiaineiden professorien yhteisen esityksen perusteella. Palkinto jaetaan korkeintaan kerran vuodessa ja sen suuruus on enintään 5 000 €.

Åbo Akademin luonnonmateriaalitekniikan tunnustuspalkinto

Palkinnon tarkoituksena on edistää luonnonmateriaalitekniikan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä tunnustuspalkinto ansiokkaasta Åbo Akademissa valmistuneesta diplomi-/maisterityöstä tai väitöskirjasta. Palkinto jaetaan vuosittain PI:nvuosikokouksessa ja on suuruudeltaan 5000 euroa.

Hederspris inom naturmaterialteknik vid Åbo Akademi

Syftet med priset är att främja studier och forskning inom naturmaterialteknik genom att dela ut ett hederspris för ett förtjänstfullt diplom-, magister- eller doktorsarbete avlagt vid Åbo Akademi. Priset delas ut årligen på PI:s årsmöte.

Oulun yliopiston biotuotetekniikan tunnustuspalkinto

Palkinnon tarkoituksena on edistää biotuotetekniikan koulutusta ja tutkimusta myöntämällä tunnustuspalkinto ansiokkaasta alaan liittyvästä Oulun yliopistossa valmistuneesta diplomityöstä tai väitöskirjasta. Palkinto jaetaan vuosittain PI:n vuosikokouksessa ja on suuruudeltaan 5000 euroa.

Oulu University Bioproduct Technology Award

The purpose of the award is to promote education and research in bioproduct technology by awarding a recognition prize for a meritorious diploma, master's or doctoral thesis completed at University of Oulu. The prize (5000 €) is awarded annually at PI’s annual meeting.

Johan Gullichsen -palkinto

PI:n hallitus voi myöntää Johan Gullichsen –palkinnon Johan Gullichsen–kollokvion tai jonkun muun kansainvälisen tutkijakonferenssin yhteydessä. Palkinto jaetaan kansainvälisessä konferenssissa pidetystä ansiokkaasta esitelmästä, joka käsittelee metsä- tai siihen läheisesti liittyvää teollisuutta koskevaa tiedettä tai teknologiaa. Palkinnon suuruus on 3000 euroa ja sillä halutaan kannustaa erityisesti nuoria tutkijoita.

 

PI:n stipendirekisteriseloste / PI's scholarships' register description and privacy policy 

Kysy lisää