Tunnustuspalkinnot

PI myöntää tunnustuspalkintoja ansiokkaista opinnäytetöistä sekä erinomaisista esityksestä Johan Gullichsen kollokviossa.

Andritz Oy:n  tunnustuspalkinto

Andritz Oy:n palkinto on tunnustus ansiokkaasta, kuitujen valmistukseen tai muokkaukseen liittyvästä opinnäytteestä. Palkinnon suuruus on 3 000 € ja se jaetaan keväisin vuosikokouksen yhteydessä. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana.
Palkinnon hakuaika päättyy 15.3.

HAE TUNNUSTUSPALKINTOA

(Tunnustuspalkinto on perustettu 1999 Suomen Paperi-insinöörien Yhdistyksen 85-vuotisjuhlan kunniaksi.)

 

Valmet Sustainable Pulping -tunnustuspalkinto

Valmet Sustainable Pulping -tunnustuspalkinto on Valmetin palkinto, joka myönnetään vuosittain ansiokkaalle opinnäytetyölle (diplomityö, maisterityö tai väitöskirja), joka liittyy seuraaviin aihealueisiin:

  • Kemialliset ja mekaaniset puun kuidutusprosessit,
  • Kemiallisen puunjalostuksen sivuvirrat ja talteenottoprosessit,
  • Puupohjaiset tekstiilikuituprosessit,
  • Puupohjaiset mikro- tai nanoselluprosessit tai
  • Edellä mainittujen prosessien käytännön sovellukset.

Paras opinnäytetyö valitaan hakemusten perusteella. Palkinto jaetaan syyskokouksen yhteydessä ja sen suuruus on 5 000 €. Tunnustuspalkinto voidaan jakaa myös useampana osana. Palkinnon hakuaika päättyy 15.10.

Palkinto on jaettu vuoteen 2020 saakka nimellä Valmet Mechanical pulping- tunnustuspalkinto

HAE TUNNUSTUSPALKINTOA

 

Andritz Oy:n ja Valmetin tunnustuspalkintojen hakemuksiin tarvitset seuraavat liitteet:

  • Ansioluettelo tai vastaava selvitys 
  • Selvitys haetuista ja saaduista muista apurahoista
  • Oikeaksi todistettu luettelo suoritetuista kursseista arvosanoineen ja niiden keskiarvo sekä suoritettujen opintopisteiden määrä
  • Opinnäytetyön tiivistelmä sekä arvostelu/lausunto
  • mahdolliset stipendisuositukset

 

Muut tunnustuspalkinnot

Niilo Rytin tunnustuspalkinto

Myönnetään ansiokkaasta Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulussa paperitekniikkaan tehdystä väitöskirjasta. Ehdotuksen palkinnon saajasta tekee Aalto yliopiston professorit. Palkinto jaetaan korkeintaan kerran vuodessa ja sen suuruus on  enintään 5 000 €.

 

Gullichsenin palkinto

Palkinto jaetaan kansainvälisessä konferenssissa pidetystä ansiokkaasta esitelmästä, joka käsittelee metsä- tai siihen läheisesti liittyvää teollisuutta, koskevaa tiedettä tai teknologiaa. Palkinnon suuruus on 2 000 € ja se jaetaan joka ennakkoon sovitun tapahtuman yhteydessä. Vuonna 2019 palkinto jaettiin NWBC (Nordic Wood Biorefinery Conference) -tapahtuman yhteydessä.

 

PI:n stipendirekisteriseloste / PI's scholarships' register description and privacy policy 

Kysy lisää