2.2. Syrjäytyseräkeitto

1. September 2011

Kirjoittaja: Alpo Tuomi
Companies: Beloit, Metso, Rader, Rauma-Repola, Sunds Defibrator, Voest-Alpine

2.2. Syrjäytyseräkeiton kehitys

Rader-yhtiö kehitti Pohjois-Amerikassa eräkeiton muunnelman, RDH (Rader Displacement Heating), jossa aiemmin käytössä ollut kuuma pusku ja puskulämmön talteenotto korvattiin keitinsyrjäytyksellä. Menetelmässä pesemöltä tuleva mustaliemi syrjäytti kuuman keittoliemen paineellisiin akkuihin mahdollistaen ns. kylmäpuskun. Beloitin ostettua Rader-yhtiön teknologia siirtyi Beloitin hallintaan tuotenimellä Rapid Displacement Heating (RDH). Beloit ja Rauma-Repola olivat aiemmin solmineet kahdenkeskisen lisenssisopimuksen sellukoneiden valmistuksesta, johon liittyen Rauma-Repola toimitti ensimmäisen RDH-keittämön Joutsenon sellutehtaalle vuonna 1985. Ruotsalainen Sunds Defibrator oli samoihin aikoihin kehittänyt yksinkertaisemman ”Cold Blow” syrjäytyseräkeittomenetelmän, joka oli pääasiassa suunniteltu korvaamaan eräkeiton kuumapuskun.

Beloit lisenssisopimuksen päätyttyä ja Sunds Defibratorin ja Rauma Pulping Engineering liiketoimintojen yhtyessä vuonna 1988, alkoi jatkokehitystyö perustuen siihen mennessä saatuihin kokemuksiin syrjäytyseräkeitosta. Kokemukset olivat osoittaneet, että syrjäytystekniikka mahdollisti keittokemian  tarkemman säätelyn, jonka ansiosta keittoa voitiin joko jatkaa alhaisempiin kappalukuihin sellun lujuutta menettämättä, tai vaihtoehtoisesti tuottaa erittäin lujaa massaa korkeammilla saanto ja kappatasoilla. Uusi menetelmä sai nimekseen ”SuperBatch” ja ensimmäinen Sunds Defibratorin toimittama SuperBatch keittämö käynnistyi Enocellin tehtailla vuonna 1990. Myös itävaltalainen Voest-Alpine kehitteli omaa syrjäytyseräkeittomenetelmäänsä  tuotenimellä ”EnerBatch”, mikä ei kuitenkaan johtanut suurempaan kaupalliseen menestykseen.

Rauma Oy:n ja Valmet yhtiöiden fuusioiduttua 1999-2000 Metso yhtiöksi, SuperBatch menetelmä tuli osaksi Metson tuotepalettia.  Keittotekniikan joustavuuden ansiosta SuperBatch menetelmä on viime aikoina tullut erityisen suosituksi liukosellun valmistuksessa, jossa sellua keitetään korkeaan alfa-pitoisuuteen.  Esimerkkinä joustavuudesta Enocell on hiljattain toteuttanut keittämöllään muutostyön, joka mahdollistaa joko paperimassan, tai liukosellun tuottamisen samalla laitoksella.