Oivallisesti valmistuneen stipendi

Oivallisesti valmistuneen stipendi on tunnustuspalkinto erinomaisin arvosanoin yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneille opiskelijoille.

Oivallisesti valmistuneen stipendi myönnetään oivallisesti valmistuneille yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Stipendi voidaan myöntää opiskelijalle, jonka päättötyön arvosana on 5 ja opintojen opintopisteillä painotettu keskiarvo yli tai tasan 4,0. Yliopisto-opintojen kohdalla stipendiä myönnettäessä huomioidaan sekä kandi- että maisterivaiheen todistus.

Stipendin suuruus AMK- tai YAMK-tutkinnosta on 3000 euroa ja kandi- ja maisteritutkinnosta (yhdessä) 5000 euroa. Hakukierroksella voidaan myöntää stipendi useammalle hakijalle, mutta myönnettävien stipendien kokonaismäärää rajoitetaan tarvittaessa. Stipendit jaetaan keväisin vuosikokouksen yhteydessä. Hakuaika päättyy 15.3.

 

HAE STIPENDIÄ

Stipendihakemukseen tarvitset seuraavat liitteet:

  • Ansioluettelo
  • Selvitys haetuista ja myönnetyistä muista apurahoista
  • Oikeaksi todistettu luettelo suoritetuista kursseista arvosanoineen ja niiden keskiarvo sekä suoritettujen opintopisteiden määrä sekä maisteri-, että kandivaiheen opinnoista.
  • Opinnäytetyön tiivistelmä sekä arvostelu / lausunto

 

PI:n stipendirekisteriseloste / PI's scholarships' register description and privacy policy 

Kysy lisää