Oivallisesti valmistuneen stipendi

Oivallisesti valmistuneen stipendi on tunnustuspalkinto erinomaisin arvosanoin yliopistosta tai ammattikorkeakoulusta valmistuneille opiskelijoille.

Oivallisesti valmistuneen stipendi myönnetään oivallisesti valmistuneille yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoille. Oivallinen määritellään Aalto-yliopiston kriteerien mukaan: tutkintoihin (sekä kandi- että maisterivaiheen) kuuluvien kurssien (pois lukien diplomityö) opintopisteillä painotettu keskiarvo vähintään 4,0 ja diplomityön arvosana 5.

Stipendin suuruus on enintään 5 000 € ja sitä haetaan takautuvasti valmistumisesta seuraavan vuoden keväällä. Hakukierroksella voidaan myöntää stipendi useammalle hakijalle, mutta myönnettävien stipendien kokonaismäärää rajoitetaan tarvittaessa. Stipendit jaetaan keväisin vuosikokouksen yhteydessä. Hakuaika päättyy 15.3.

 

HAE STIPENDIÄ

Stipendihakemukseen tarvitset seuraavat liitteet:

  • Ansioluettelo
  • Selvitys haetuista ja myönnetyistä muista apurahoista
  • Oikeaksi todistettu luettelo suoritetuista kursseista arvosanoineen ja niiden keskiarvo sekä suoritettujen opintopisteiden määrä sekä maisteri-, että kandivaiheen opinnoista.
  • Opinnäytetyön tiivistelmä sekä arvostelu / lausunto

 

PI:n stipendirekisteriseloste / PI's scholarships' register description and privacy policy 

Kysy lisää