4.15. Silikonointi paperikoneella

25. May 2012

Kirjoittaja: Leila Pohjola
Companies:  Lohjan Paperi, UPM-Kymmene
People: Esa Stenroos, Heikki Lehtonen, Jussi Pukkila, Jussi Virkkunen, Leila Pohjola, Pasi Harju, Ritva Niemi, Rolf Moring, Seppo Virtanen, Timo Pahl

4.15. Silikonointi paperikoneella

Lohjan Paperi Oy muodostettiin vuonna 1983 Rauma-Repola Oyn omistaman Joutseno Pulpin Lohjan tehtaasta. Toimitusjohtaja Seppo Virtasen johdolla laadittiin tulevaisuuden strategia, jossa päätettiin keskittyä irrokepapereiden tuottamiseen ja myyntiin. Alkuvaiheessa tätä strategiaa toteutettiin jalostustehtaalla silikonipaperin kehittämisellä ja pieninvestoinneilla sekä perustamalla omat myyntiyhtiöt. Paperitehtaalla PK 1:lle oli vuoden 1979 koneuusinnan yhteydessä hankittu kaksi päällystysyksikköä ja yhtenä uutena tuotteena kehitettiin pigmenttipäällystetty silikonoinnin
pohjapaperi.

1980-luvun loppupuolella perustettiin kehitysprojekti on-machine silikonoinnin kehittämiseksi PK 1:llä (projektivastuussa Leila Pohjola, Timo Pahl, Jussi Pukkila ja Esa Stenroos ja Rolf Moring). Tutkimuksesta siirryttiin melko nopeasti tuotantomittaisiin koeajoihin ja edistyminen edellytti paljon opettelua käytännössä. Emulsiosilikonin toimittajan tuli myös kehittää tuotteensa koneolosuhteisiin sopivaksi.

1990-luvulla PK1:llä valmistettiin aluksi pieniä tuotantoeriä ja määrät kasvoivat aluksi hitaasti ja sitten nopeasti niin, että vuosikymmenen lopussa silikonoitu paperi oli koneen päätuote. Toimitusjohtaja Jussi Virkkusen ja myyntijohtaja Heikki Lehtosen ponnistusten avulla PK 1:n irrokepaperista tuli hygienia- ja kirjekuorisegmenteillä markkinajohtaja ja kilpailijat joutuivat sopeuttamaan omat tuotteensa PK 1:n laadun mukaiseksi. Markkina-aseman ja kannattavuuden saavuttaminen edellytti myös investointeja painatukseen ja pienrullaukseen sekä myyntiverkoston kehittämiseen.

Vuonna 1999 toteutettiin PK 1:n perusteellinen modernisointi. Tavoitteena oli silikonipaperin valmistuksen tehokkuuden nosto, tuotteen parantaminen ja tuotevalikoiman laajennus. Uusinnan jälkeinen hienosäätö ja opettelu vaati vielä jonkin verran aikaa. Erityisesti Pasi Harju ja Ritva Niemi tekivät työtä tuotannon ja laadun kehittämiseksi.

Vuonna 1990 Lohjan Paperi Oy tuli osaksi Repolaa ja vuonna 1995 osaksi UPM-Kymmeneä. Vuonna 2001 Lohjan Paperi osti Rexam Releasen, joista muodostettiin monikansallinen Loparexryhmä. UPM-Kymmene myi Loparexin ABN Amrolle vuonna 2005, joka taas möi Loparex Oy:n Mondille vuonna 2008. Huolimatta omistajamuutoksista paperikonesilikonointi Lohjan paperitehtaalla on jatkunut tähän päivään saakka. On-machine silikonointitekniikan kehittämisellä on pienen paperikoneen elinikää saatu jatkettua.