4.17. Pilvilinerin valmistus Kemi Oy:ssä

3. January 2010

Kirjoittaja: Jukka Laitinen
Companies: Kemi Oy, Metsä-Botnia

4.17. Pilvilinerin valmistus Kemi Oy:ssä

Tausta

Vuonna 1971 käynnistyi Kemi Oy:n Pajusaaren tehtailla uusi Tampellan toimittama kraftlinerkartonkikone ”Polar Queen”. Koneen kapasiteetti oli 180 000 tn ruskeaa kraftlineria. Kone oli varustettu toisioperälaatikolla kartongin pintakerroksen valmistamiseksi. Investointiohjelma käsitti myös jatkuvatoimisen Kamyrkeittimen kartongin pohjamassan valmistamiseksi. Kamyrkeitin oli ensimmäisiä uuden polven keittimiä, jotka oli varustettu erillisellä keittoliuoksen esi-imeytystornilla. Melko pian kävi ilmi, että eräkeittolinjalta otettava kartongin pintamassa voidaan valmistaa pohjamassan kanssa samalla pohjamassakeittimellä vaihtamalla kappalukutasoa. Vuonna 1975 valmistui tehtaan ensimmäinen valkaisulaitosinvestointi. Valkaisimo oli ensimmäinen viisivaiheinen sulfaattiselluvalkaisimo Suomessa.

Pilviliner

Välittömästi valkaisimon käynnistymisen jälkeen aloitettiin koeajot pilvilinerin valmistamiseksi. Toisioperälaatikkoon syötettiin valkaistua sellua noin 45 g/m2 ja näin kartongille saatiin aikaan vaalea pilvimäinen pinta. Pilvikuvio on spesifinen jokaiselle tehtaalle riippuen kartonkikoneen rakenteesta, prosessiolosuhteista ja raaka-ainekoostumuksesta. Neliöpainoalue oli 125 – 200 g/m2 ja vaaleus 73-74 ºISO. Pilvilinerin painettavuusominaisuudet olivat selvästi ruskeaa kartonkia paremmat ja Kemin piviiner oli asiakkaiden taholta erittäin pidetty ja sen kysyntä ruskeaa lineria vakaampi; aluksi tuotanto oli noin 30 000 tn/v ja vakiintui myöhemmin tasolle 60-70 000tn. Pilviliner sopi erityisesti vihannes- ja hedelmäpakkauksiin. Kahdeksankymmentäluvun puolivälissä kartonkikoneen koko märkäpää uusittiin ja toisioperälaatikko korvattiin yläviirayksiköllä. Tämä avasi tien White top –laatujen valmistukseen. Tällöin pilvilinerin ulkonäkö muuttui hieman aiempaa tasaisemmaksi ja sekä lujuus- että painatusominaisuudet paranivat. Asiakkaat ottivat nämä muutokset vastaan erittäin myönteisesti. Kemin tehtailla päällystetyt White top –laadut korvasivat 2000-luvun alussa pilvilinerin. Pilvilinerilla oli 25-vuoden ajan tärkeä osa Kemin linerkartonkien kehityksessä ruskeasta lineristä korkealuokkaisiksi päällystetyiksi laaduiksi. Pilviliner tasoitti myös jossain määrin ruskean kartongin voimakasta markkinavaihtelua.

Huom! Kemi Oy osaksi Oy Metsä-Botnia Ab:tä vuonna 1991.