4.23. Paperiradan stabilointi puhalluslaatikoilla

27. August 2008

Kirjoittaja: Jaakko Palsanen
Companies:  Valmet
People: Pekka Eskelinen, Raimo Virta, Vesa Vuorinen

4.23. Paperiradan stabilointi puhalluslaatikoilla

Pekka Eskelinen, Raimo Virta ja Vesa Vuorinen saivat vuonna 1999 Marcus Wallenberg palkinnon. Perusteena oli ”Their path breaking development of a unique air blowing technology for stabilizing paper webs aerodynamically at high speeds. This development has been taken into use on a large number of paper machines in many countries and has lowered the cost of paper production by greatly increasing the speed and efficiency at which papermaking machines can be operated.”

Pekka Eskelinen piti Marcus Wallenberg Prize Symposiumissa 1999 esitelmän Production Improvements Through Improved Technology. Seuraava teksti perustuu tähän esitelmään.

Hylte Brukissa otettiin käyttöön 1975-76 kuivatusosalla yksiviiravienti, jonka avulla ajonopeus pystyttiin nostamaan lähelle 1000 m/min. Suuremmissa nopeuksissa rata pyrkii irtautumaan kuivatusviirasta keskipakovoimasta sekä sylinterin ja viiran muodostaman kidan ylipaineesta johtuen. Lisäksi märkä rata pyrkii seuraamaan sylinteriä adheesiovoimasta johtuen.

Valmetin Pansion tehtaalla kehitettiin Uno Run Blow Box, jolla pystyttiin välttämään sylinterin ja viiran muodostaman kidan ylipaine. Uno Run Blow Box on ejektori, joka puhaltaa ilmaa Coanda suuttimien läpi sylinterin ja viiran liikesuntia vastaan. Tämä saa aikaan alipaineen koko ylä- ja alasylinterin väliselle alueelle. Ensimmäinen Uno Run Blow Box asennettiin Kirkniemen PM2:lle 1981.

Puristinosan ja kuivatusosan välinen vapaa vienti on toinen paperikoneen nopeutta ja ajettavuutta rajoittava kohta. Valmetin Pansion tehtaalla kehitettiin Press Run Concept, jolla tilannetta helpotettiin olennaisesti. Konseptissa kuivatusviira tuotiin mahdollisimman lähelle puristimen keskitelaa muuttamalla viiran johtotelan sijaintia. Lisäksi viiran sisälle kehitettiin Press Run Blow Box, jolla aikaansaatiin alipaine viiraan johtotelan ja ensimmäisen sylinterin välille. Ensimmäinen Press Run Concept asennettiin Kirkniemen PM2:lle 1983. Uno Run Blow Boxin ja Press Run Conceptin avulla koneen nopeutta voitiin nostaa 16% sekä trimmi lisääntyi 40 mm johtuen 30% pienemmästä nopeuserosta puristinosan ja 1. kuivatusryhmän välillä.

Samaa tekniikkaa sovellettiin myöhemmin kuivatusosilla, joissa käytettiin erillisiä kuivatusviiroja ylä- ja alaryhmillä. Twin Run Conceptissa sijoitettiin viiranjohtotela uudelleen vapaan välin minimoimiseksi ja rataa tuettiin Twin Run Blow Boxeilla. Twin Run Concept asennettiin Augsburg PM1:lle 1985-87. Koneen nopeus pystyttiin nostamaan tasolta 950 m/min tasolle 1300 m/min varustamalla kone Press Run Conceptilla, Uno Run Blow Boxeilla, Twin Run Conceptilla sekä 4. puristimella.