4.9. Vaalea sc-paperi (Myllykoski My Plus)

15. November 2010

Kirjoittaja: Jouni Huuskonen
Lähteet: Keskustelut Erkki Peltosen kanssa, Pentti Salinin esitelmä Päättäjien 16. Metsäakatemiassa Kirkkonummella 6.10.2003 ja Kymenlaaksossa 15.–17.10.2003
Companies:  AGA, Myllykoski, Speciality Minerals, UPM-Kymmene
People: Erkko Peltonen

4.9. Vaalea sc- paperi (Myllykoski My Plus)

Myllykoski lanseerasi painopaperimarkkinoille vuonna 1996 vaaleudeltaan parannetun sc- syväpainopaperin. Tuote sai kauppanimen My Plus. Se oli tarkoitettu erityisesti myyntiluetteloihin tarjoamaan lwc:tä halvemman mutta painatuslaadultaan sitä lähellä olevan vaihtoehdon. Tavanomaista vaaleampia sc- lajeja valmistettiin asiakkaiden (erityisesti IKEAn) toiveista myöskin muualla mutta vaaleuden nosto oli kallista muun muassa kalliiden erikoispigmenttien käytön vuoksi. Vaaleita, hinnaltaan selvästi halvempia kalsiumkarbonaatteja, erityisesti saostettua lajia (pcc) käytettiin yleisesti hienopapereissa mutta ei vielä puupitoisissa paperilajeissa. Syynä oli kalsiumkarbonaatin liukeneminen happamissa vesissä ja alkalisen prosessin pH:n aiheuttama mekaanisen massan tummeneminen. Specialty Mineralsilla (SMI) oli patentoitu menetelmä estää pcc:n liukeneminen lievästi happamassa paperin valmistusprosessissa. Tämä mahdollisti sc- paperin vaaleuden merkittävän noston kustannustehokkaasti. Myllykosken kanssa tehdyn kehitystyön tuloksena SMI rakensi pcc- laitoksen Myllykoskelle. Peroksidivalkaisua edelleen tehostamalla ja pcc:tä täyteaineena käyttämällä Myllykoski pääsi jopa kymmenkunta prosenttiyksikköä korkeampaan paperin vaaleuteen hyvällä opasiteettitasolla. Monien paperintekijöiden yllätykseksi paperin syväpainettavuus säilyi hyvällä tasolla.

Fosforihapon käyttöön perustuva SMI:n menetelmä estää karbonaatin liukeneminen korvattiin myöhemmin taloudellisemmalla AGAn ja UPM:n yhteistyönä kehittämällä CO2:n käyttöön