4.24. Metal Belt kalanterointi

1. December 2012

Kirjoittaja: Jaakko A. Palsanen
Companies:  Valmet
People: Mika Viljamaa

4.24. Metal Belt kalanterointi

Mika Viljamaa sai vuoden 2012 Wallenberg palkinnon Metal Belt kalanteroinnin kehittämisestä. Oheinen teksti perustuu Wallenberg palkinnon perusteluihin sekä Viljamaan esitykseen palkinnon jakotilaisuuden yhteydessä olleessa symposiumissa.

Kalanteroinnilla pyritään parantamaan paperin pintaominaisuuksia ja edelleen painettavuutta. Verrattuna perinteiseen kalanterointiin Metal Belt kalanteroinnilla voidaan paperin ja kartongin valmistuksessa  saavuttaa parempi sileys halutulla jäykkyyden tai bulkin tasolla, mutta käyttäen 3-10% vähemmän kuitumateriaalia. Lisäksi menetelmä kuluttaa vähemmän energiaa ja sillä on parempi tuotantotehokkuus verrattuna perinteisiin menetelmiin. Se soveltuu erityisesti kierrätyskuiduille ja mahdollistaa täten uusien kustannustehokkaampien paperi- ja kartonkilajien kehittämisen. Noin 20% maailman paerintuotannosta voi hyödyntää tätä teknologiaa.

Metal Belt kalanteroinnissa kahden telan muodostama kita on pystytty korvaamaan 1000 mm pitkällä puristusvyöhykkeellä. Sekä metallinauhan että kalanterointiin liittyvän termotelan lämpötila voidaan säätää alueella 80-170 astetta C. Näin voidaan välttää korkeat kitapaineet sekä mahdolliset lisäkostutukset.

Metal Belt kalanterointi on stimuloinut tutkimuksia soveltaa tätä teknologiaa myös paperikoineilla puristimissa ja kuivauksessa ja voi täten toimia perustana huomattavalle kehityspotentiaalille, joka radikaalisi muuttaisi paperin ja kartongin valmistusta perälaatikosta rullaimelle. Tällainen rakenne mahdollistaisi tehokkaan tuotannon alhaisemmilla investointi- ja käyttökustannuksilla.

Ensimmäiset tutkimukset Metal Belt kalanteroinilla käynnistyivät Valmetin Järvenpään tehtaalla vuonna 1996 ja pilot mittakaavan kokeet alkoivat vuonna 2000. Ensimmäinen tehdasmittainen laite käynnistyi vuonna 2006 Simpeleen kartonkikoneella. Vuonna 2012 Metal Belt kalanteroinnin maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti oli 2,2 milj.t/a. Oletetaan, että vuosittain käynnistyy 5-10 uutta laitetta.