8.11. Varianssikomponenttianalyysi

4. March 2009

Kirjoittaja: Jaakko A. Palsanen
Companies:  TKK
People: Niilo Ryti, Osmo Kyttälä

8.11. Varianssikomponenttianalyysi

Ote kirjasta Telan Ympäri, Panu Nykänen 2005

Niilo Rytin aloitteesta Osmo Kyttälä teki TKK:n paperitekniikan laboratoriossa lisenssiaattityön, jossa selvitettiin paperiradan pintapainon hajontaa kolmen komponentin avulla; pitkittäis- ja poikittaissuuntainen hajonta sekä jäännöshajonta. Mittaukset tehtiin beta-säteilyyn perustuvalla mittarilla ja mittaustulokset käsiteltiin tietokoneella. Tulokset julkaistiin vuonna 1970. Analyysiä oli käytetty jo 50-luvulla, mutta vasta tietotekniikan kehittyminen mahdollisti analyysin tehokkaan hyödyntämisen.

Analyysin avulla pystyttiin ymmärtämään paperikoneen perälaatikon ja viiraosan toimintaa sekä kehittämään konstruktioita, vertaamaan eri konstruktioita ja optimoimaan märän pään toimintaa.