8.24. Roibox-anturit

25. February 2013

Kirjoittaja: Pertti Puumalainen
Companies:  Honeywell, Measurex, Puumalaisen tutkimuslaitos, Roibox
People: Pertti Puumalainen

8.24. Roibox-anturit

Pohjois-Savon ICT-yritysten toimintaympäristö, Jari Jääskeläinen, Paula Savolainen 2002, ISBN 952-5188-36-1

Kuopion yliopiston fysiikan apulaisprofessori Pertti Puumalainen perusti 1977 Puumalaisen Tutkimuslaitos Oy:n Kuopioon. Siellä kehitettiin useita tuoteideoita, joista ei vielä syntynyt liiketoimintaa. Yritykselle haettiin lisää pääomaa ja 1984 perustettiin pääosin alueellisessa omistuksessa ollut Roibox Oy. Se lähti markkinoille 80-luvun puolivälin jälkeen kehitetyllä paperiradan vianilmaisinlaitteella, mutta pienen suomalaisen yrityksen oli vaikea saada ulkomaisten asiakkaiden uskottavuutta. Alkuvaiheen ongelmien aikana muutamia henkilöitä siirtyi yrityksestä pois ja perusti uuden automaatioalan yrityksen Kuopioon.

Amerikkalainen Measurex osti Roiboxin vuonna 1993, mikä paransi ratkaisevasti ulkomaisia markkinointikanavia, antoi uskottavuutta yritykselle, helpotti tuotekehityksen rahoitusta ja johti yrityksen nopeaan ja kannattavaan kasvuun. Yritys suuntautui voimakkaasti vientiin ja lähes koko tuotanto myytiin ulkomaille. 1997 Honeywell osti Measurexin, minkä jälkeen Kuopion ja Varkauden suurimmat automaatioyksiköt kuuluivat samaan konserniin. Kuopion yksikön tuotanto siirrettiin vuosien 1999-2000 aikana Varkauteen mm. logististen etujen ja kustannussäästöjen vuoksi. Kuopioon jäi noin 10 henkilön tuotekehitysyksikkö. Measurexin liiketoiminta (vianilmaisin) myytiin Cognex Oy:lle.

Puumalaisen tutkimuslaitoksen ja Roiboxin tuotteita paperiteollisuudelle on ollut vianilmaisimien lisäksi mm. röntgensäteilyyn perustuva päällystemäärän mittaus.
 

Reijo Kuusela antoi seuraavat vinkit, jotka liittyvät Roiboxissa tehtyihin innovaatioihin:

  • Väitöskirja, Kuopion Yliopisto, Reijo Kuusela, 1990: Infrared moisture measurement of paper, board and pulp   
  • Väitöskirja, Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, Pertti Puumalainen, 1993: Paperin laadun ja siihen valmistusprosessissa vaikuttavien tekijöiden on-line mittaukset
     
  • Lisäksi Puumalaisen nimissä olevat patentit (varsinkin elektronipolymerisaattori, tietokonetomografi, kaasujen puhdistus ym.)