8.28. PaperLab ja PulpLab

4. March 2009

Kirjoittaja: Jaakko A. Palsanen
Companies:  Caledonian Paper, Kymin Osakeyhtiö, Lorentzen & Wettre, Robotest
People: Olavi Lehtikoski

8.28. PaperLab ja PulpLab

Paperin laadun mittaus on perinteiseti tapahtunut ottamalla näyte paperirainasta ja viemällä näyte ilmastoituun laboratorioon, jossa se mitattiin erillisen laboratoriohenkilöstön toimesta. 1950-luvulta alkaen alkoi markkinoille tulla on-line mittausantureita ja niihin liittyviä säätöjärjestelmiä. Nämä eivät kuitenkaan pystyneet mittaamaan kaikkia haluttuja ominaisuuksia, joten näytteenotto ja laboratoriomittaus säilyivät.

Elektroniikan ja automaation kehittyessä syntyi kiinnostus laboratorioiden automatisointiin. Johtava laitetoimittaja Lorentzen & Wettre kehitti ilmastoidussa laboratoriossa toimivan automaatin, joka perustui olemassa oleviin ja standardisoituihin mittalaitteisiin. Tästä lähestymistavasta poiketen Olavi Lehtikoski kehitti PaperLab laitteen. Tässä mittalaitteet sijoitettiin ilmastoituun koteloon, jolloin PaperLab ei vaatinut erillistä ilmastoitua tilaa, vaan se voitiin sijoittaa tehtaalle vaikka paperikoneen viereen. PaperLab laitetta kehitettiin edelleen myös sellutehtaan käytöntarkkailun tarpeisiin. Tässä PulpLab laitteessa oli mukana näytearkin muodostus mittausta varten.

Robotest Oy aloitti PaperLabin valmistuksen ja se on levinnyt laajaan käyttöön. 1987 Kymin tutkimusosasto kartoitti PaperLabin käyttömahdollisuudet ja päätyi tulokseen, että se ei varsinaisesti sovellu tutkimuskäyttöön, mutta käyttölaboratorioissa se on toimiva. Tämän perusteella laite otettiin käyttöön Voikkaalla. On huomattavaa, että optisten ominaisuuksien mittaus poikkeaa standardista ja tämä aiheuttaa kalibroinitongelmia.

Kymin selvitysten perusteella Caledonian Paperin uudella LWC-tehtaalla päädyttiin kaikki pohjapaperitestaukset suorittamaan paperikoneella joko on-line mittauksilla tai PaperLab laitteella. Näin pystyttiin varmistamaan laadun säilyminen tasaisena paperikoneen operaattoreiden toimesta mahdollisimman pienellä viiveellä. Tämä mahdollisti samalla luopumisen vuorolaboranteista lukuunottamatta pituusleikkurinäytteistä tehtyjä valmiin tuotteen mittauksia.