8.13. Spektrianalyysi

15. January 2013

Kirjoittaja: Jouni Huuskonen
Companies: Wärtsilä
People: Niilo Ryti, Osmo Kyttälä

8.13. Spektrianalyysi

Osmo Kyttälä kehitti professori Niilo Rytille tekemässä lisensiaatin työssään yhteistyössä Wärtsilän kanssa spektrianalyysimenetelmän jaksollisten vaihtelujen selvittämiseksi paperin valmistusprosessissa. Paperin neliömassan ja paksuuden mitatusta konesuuntaisesta vaihtelusta kyetään analyysillä erottamaan säännölliset vaihtelut ja tunnistamaan niiden taajuus. Korreloimalla tätä vaihtelua paperin vesi- ja massakiertojen, paperikoneen lähestymisputkiston ja itse paperikoneen kone-elimien toimintajaksojen taajuuksiin voidaan paljastaa virtauksissa tai laitteiden toiminnassa olevia ei-haluttuja vaihteluita ja parantaa prosessin stabiilisuutta. Ensimmäisenä sovellutuksena tunnistettiin paperikoneen sihtien sykesiipien aiheuttama neliömassavaihtelu. Jylhävaara kehitti konstruktion, jolla vaihtelu vaimennettiin. Muita sovellutuksia ovat olleet paperikoneen lyhyen kierron virtausvaihtelujen syiden löytyminen ja paperikoneen telojen taipumien ja värähtelyjen tunnistaminen.