8.26. Hilcont kameravalvonta

2. September 2011

Kirjoittajat: Jukka A. Terho, Kimmo Jokinen
Companies:  Hildeco, Honeywell, VTT

8.26. Hilcont kameravalvonta

Paperi- ja päällystyskoneiden katkojen syiden selvittämiseksi kehitti keskisuomalainen Hildeco Oy Hilcont-kamerajärjestelmän, jolla voitiin paikantaa ratakatkon paikka ja analysoida katkon syitä. Järjestelmästä tuli suuri menestys. Yritys siirtyi myöhemmin Honeywellin omistukseen. Tuotetta myydään edelleen Honeywell ProWeb-tuotemerkillä.

Ensimmäisen sukupolven Hilcont-järjestelmät perustuivat S-VHS -nauhureiden käyttöön. Tuotemerkkinä oli Hilcont-500. Yhdelle nauhurille vietiin kamerakuvat nelikkokuvana, eli yksittäisen kameran resoluutio ei ollut järin suuri.

PC-suorituskyvyn lisääntyessä Hildeco kehitti yhdessä VTT:n kanssa digitaalisen tallennuskortin, jonka rengasmuistiin oli mahdollista tallettaa minuutista kahteen videota. Kuvanlaatu parani dramaattisesti kameroiden yksittäistallennuksen myötä, ja samoin järjestelmän käytettävyys, kun nauhoja ei enää tarvinnut kelailla haluttuihin kohtiin. Tuotemerkkinä oli Hilcont-500D. Järjestelmän yhteyteen kehitettiin myös tietokanta, joka kantoi nimeä Break Expert Database. Tietokannan käyttöliittymässä hakutulokset annettiin visuaalisesti, still-kuvina aikaisemmin tapahtuneista katkoista.

Kolmannen sukupolven järjestelmä sai nimekseen Hilcont-ProWeb. Siinä merkittävimmät muutokset koskivat integraatioastetta (kokonainen 12 kameran järjestelmä saatiin mahdotettua yhden teollisuus-PC:n sisälle) sekä suorituskykyä. Tallenteiden siirtoa varten oli jo toisen sukupolven aikana kehitetty nk. D-Bus, jolla saatiin isojen videoiden siirtoaikaa levylle vähennettyä huomattavasti, ProWeb-järjestelmä sai käyttöönsä myös kauko-ohjattavat kamerat integroiduilla zoom-linsseillä.

Neljäs ja viimeisin Hilcont-tuotemerkillä myyty järjestelmä oli Hilcont-ProWeb 2.